آموزش ابتدایی زبان فرانسه

 

آموزش ابتدایی زبان فرانسه

 

وقتی با یک فرانسوی زبان ملاقات می کنید نیاز دارید بدانید چگونه خود را معرفی کنید و از چه جملاتی برای معرفی در زبان فرانسه استفاده کنید. در اینجا شما را با آموزش ابتدایی زبان فرانسه و اصطلاحات معارفه فرانسه آشنا می کنیم.

  • معرفی خود در زبان فرانسه

   Je me présentel

   Let me introduce myself

اجازه بدهید خودم را معرفی کنم.

   Je m’appelle…

   My name is…

اسم من …. است.

   Je suis…

   I am…

من… هستم.

   Mon prénom est…

   My (first) name is…

اسم من … است.

  • معرفی دیگران در زبان فرانسه

Je vous présente… (formal and/or plural)

   Je te présente… (informal)

   I’d like to introduce…

بگذارید … را به شما معرفی کنم.

   Voici…

   This is…

ایشان… هستند.

   Il s’appelle…

   His name is…

نام ایشان ( مذکر) … است.

   Elle s’appelle…

   Her name is…

نام ایشان ( مونث) … است.

  • اصطلاحات ملاقات با افراد در زبان فرانسه

Comment vous appelez-vous ? (formal and/or plural)

   Comment t’appelles-tu ? (informal)

   What is your name?

نام شما چیست؟

   Enchanté / Enchantée.

   It’s nice to meet you.

از آشنایی شما خوشوقتم.