زبان فرانسه سخت است؟

زبان فرانسه سخت است؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است همیشه از خود می پرسید چه زبانی را انتخاب کنید که کار ساده تری داشته باشید. اما آیا زبان فرانسه سخت است؟ . جواب این سوال می تواند کمی دشوار باشد. در کل زبان فرانسه جزو زبان های سخت به حساب نمی آید ، هر چند زبان راحت و آسانی نیز نیست.

زبان فرانسه سخت است؟
زبان فرانسه سخت است؟

در مقایسه با چه زبانی

سختی یا آسانی همیشه در قیاس با یکدیگر مشخص می شود. زبان فرانسه در مقایسه با زبانی مثل زبان اسپانیایی یا زبان ایتالیایی زبان سختی است. اما در مقایسه با زبانی مثل زبان عربی یا زبان روسی زبان آسانی به حساب می آید. در کل چنین زبانی را می توان در درجه متوسط از نظر زبان های دیگر دانست.

برای چه کسی

یکی دیگر از فاکتور های مهم در مشخص کردن این سوال که آیا زبان فرانسه سخت است؟ این است که بدانید برای چه کسی این سوال پرسیده می شود. برای یک شخص انگلیسی زبان این مسئله بسیار مشخص است زیرا به دلیل نزدیکی کلمات و داشتن مشترکات زیاد این زبان به راحتی قابل یادگیری است. اما برای کسی که زبان مادری اش زبان فارسی است می تواند زبان سختی به حساب آید. در این بخش هم زبان فرانسه برای فارسی زبانان نسبت به زبان های دیگر در درجه متوسط قرار می گیرد.

سختی چقدر مهم است؟

پس تا اینجا متوجه شدید زبان فرانسه زبان متوسطی از نظر سختی یا آسانی است. اما آیا این فاکتور مهم است؟ بله مهم است اما مهم ترین فاکتور نیست. مهم ترین فاکتور حسی است که شما نسبت به آن زبان دارید. اگر زبانی را دوست دارید پس در انتخاب آن شک نکنید. نکات دیگری هم چون کاربرد ، اهمیت و… نیز در انتخاب زبان موثرند.

برای شرکت در دوره های آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.