راهنمای صفات در زبان فرانسه

صفات زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به راهنمای صفات در زبان فرانسه و بررسی Adjective های زبان فرانسه در سطح مبتدی می پردازد. شما هم اگر در پی یادگیری زبان فرانسه هستید حتما این مطلب مفید را تا انتها دنبال کنید.

french language adjectives guide
french language adjectives guide

به راهنمای صفات در زبان فرانسه توجه کنید:

در زبان انگلیسی، استفاده از صفات خیلی راحت است. شما آن ها را قبل از اسمی که توصیف می کنند می گذارید.

با این حال در زبان فرانسه جای صفات فرق می کند. و اگر این برای گیج شدن شما کافی نیست، صفات هم بسته به این که اسمی که توصیف می کنند مذکر، مونث، مفرد یا جمع است تغییر می کنند.

خوشبختانه، شما در درس امروز قوانین متعددی را کشف می کنید که دانستنِ چگونگیِ قرارگیری و استفاده از صفات فرانسه را برایتان راحت تر می سازد.

شما همچنین این را می فهمید که چه طور از رایج ترین صفات فرانسه استفاده کنید.

برای دیدن برنامه کلاس زبان فرانسه کلیک کنید

باید صفات فرانسه را کجا قرار دهید؟

شما در زبان انگلیسی صفات را قبل از اسمی که توصیف می کنند قرار می دهید. پس شما می گویید “a green bag” یا “a blue house”.

بیش تر صفات فرانسه بعد از اسمی که توصیف می کنند می آیند. پس شما می گویید “un sac vert” (معنای تحت الفظی: a bag green) یا “une maison bleue” (معنای تحت الفظی: a house blue).

برای به خاطر سپردن آن مجسم کنید که یک مرد فرانسه به طرف شما می آید و با لهجه ی فرانسه غلیظ (و جذاب) می پرسد “excuse me, where is the house blue?”.

شما می توانید این طور در نظر بگیرید که صفات فرانسه بعد از اسمی که توصیف می کنند می آیند و این حالت در بیش تر موارد صدق می کند، با این حال مهم است که بدانید استثنائات کمی هم وجود دارد.

به این استثنائات bad boys یا ترجیحاً BANGS boys گفته می شود:

  • Beauty
  • Age
  • Number
  • Goodness
  • Size

بیش تر صفاتی که این ها (صفات BANGS) را بیان می کنند قبل از اسمی که توصیف می کنند قرار می گیرند.

Une belle femme (a beautiful woman) (یک خانم زیبا)

Un gros sandwich (a big sandwich) (یک ساندویچ بزرگ)

دانستن این قانون مفید است، اما چون استثنائات زیادی وجود دارد به سختی قابل اعتماد است.

برای مثال، بعضی از صفات مانند “délicieux” (delicious) (لذیذ) بسته به بافت می توانند هم قبل و هم بعد از اسمی که توصیف می کنند بیایند.

حالا بیایید بعضی از صفات رایج فرانسه را دوره کنیم و به این مساله بپردازیم که طبق چیزهایی که یاد گرفتیم چه طور آن ها را در جای خود قرار داده و تغییرشان دهیم.

چه طور رایج ترین صفات فرانسه را جای گذاری کرده و تغییر دهید؟

من متقاعد شده ام که بهترین روش یادگیری گرامر این است که از طریق مثال های واقعی یاد بگیرید. پس در این جا چگونگیِ قرارگیری و تغییر رایج ترین صفات فرانسه آورده شده است.

احتمالاً توجه کرده اید که اکثر صفات فرانسه زیر قبل از اسمی که توصیف می کنند قرار می گیرند.

به این دلیل است که خیلی از صفات رایج فرانسه به گروه BANGS که قبل تر اشاره کردم تعلق دارند. به عنوان یادآوری، صفات BANGS (beauty, age, number, goodness, size) صفاتی هستند که قبل از اسمی که توصیف می کنند قرار می گیرند.

چه طور از صفات با قاعده ی فرانسه استفاده کنید

در بیش تر موارد صفات فرانسه به روش زیر تغییر می کنند:

  • اگر لغتی که توصیف می کند مونث است (به جز این حالت که صفت به یک “e” بی صدا منتهی شود، یعنی “e” بدون لهجه) شما یک “e” اضافه می کنید.
  • اگر لغتی که توصیف می کند جمع باشد (به جز این حالت که صفت از قبل به “s” منتهی شده باشد) شما یک “s” اضافه می کنید.

توجه کنید: برخلاف انگلیسی، صفات فرانسه مرتبط با ملیت با حرف بزرگ شروع نمی شوند.

در این جا چند مثال با صفات رایج آورده شده اند:

Petit (small) (کوچک)

این صفتی است که شما احتمالاً از قبل می دانید.

Une petite fille (مونث مفرد)

A little girl یک دختر بچه

Un petit garçon (مذکر مفرد)

A little boy یک پسر بچه

Ces petits gâteaux sont délicieux. (مذکر جمع)

These small cakes are delicious

این کیک های کوچک خوشمزه هستند.

Ces petites friandises sont délicieuses (مونث جمع)

These little sweets are delicious

این شکلات های کوچک خوشمزه هستند.

Jeune (young) (جوان)

“Jeune” از الگوی با قاعده پیروی می کند. تنها تفاوت این است که وقتی قبل از یک اسم مونث می آید لازم نیست شما “e” اضافه کنید چون “jeune” خودش به “e” منتهی می شود.

Le jeune homme est parti (مذکر مفرد)

The young man is gone

مرد جوان رفته است.

La jeune femme est partie (مونث مفرد)

The young woman is gone

خانم جوان رفته است.

Les jeunes hommes sont partis (مذکر جمع)

The young men are gone

مردان جوان رفته اند.

Les jeunes femmes sont parties (مونث جمع)

The young women are gone

“Bon” رایج ترین صفت فرانسه است.

Bon (good) (خوب)

خانم های جوان رفته اند.

علاوه بر افزودن “e” موقع توصیف لغات مونث و افزودن “s” موقع توصیف لغات جمع، فراموش نکنید که موقع توصیف لغات مونث ”n” را دو دفعه بیاورید.

C’est une bonne idée (مونث مفرد)

It is a good idea

ایده ی خوبی است.

C’est un bon restaurant (مذکر مفرد)

It is a good restaurant

رستوران خوبی است.

Les macarons de Pierre Hermé sont bons (مذکر جمع)

ماکارون های Pierre Hermé خوب هستند.

Les fraises du marché sont bonnes (مونث جمع)

The strawberries from (the) market are good

توت فرنگی های بازار خوب هستند.

Délicieux (delicious) (خوشمزه)

صفاتی که به “ieux” (به جز “vieux”) منتهی می شوند حالت مونثی دارند که به “se”منتهی می شود و اگر اسم جمعی را توصیف کنند مشابه باقی می مانند.

Un repas délicieux (مذکر مفرد)

A delicious meal

غذای خوشمزه

Une tarte délicieuse (مونث مفرد)

A delicious pie

پای سیب خوشمزه

Des gâteaux délicieux (مذکر جمع)

Delicious cakes

کیک های خوشمزه

Des crêpes délicieuses (مونث جمع)

Delicious crêpes

کرپ های خوشمزه

Australien (Australian) (استرالیایی)

صفاتی که به “ien” منتهی می شوند یک حالت مونث دارند که به “ienne” منتهی می شود.

Mon copain est australien (مذکر مفرد)

My boyfriend is Australian

دوست من استرالیایی است.

Ma copine est australienne (مونث مفرد)

My girlfriend is Australian

دوست من استرالیایی است.

Ils sont australiens (مذکر جمع)

They are Australian

آن ها استرالیایی هستند.

Elles sont australiennes (مونث جمع)

They are Australian

آن ها استرالیایی هستند.

چه طور از صفات بی قاعده ی فرانسه استفاده کنید

صفات بی قاعده ی فرانسه صفاتی هستند که از الگوی عادی صفات فرانسه پیروی نمی کنند.

Beau (beautiful) (زیبا)

در این جا یک صفت فرانسه گول زننده و بسیار رایج دیگر آورده شده است.

Elle a un beau visage (مونث مفرد)

She has a beautiful face

او صورت زیبایی دارد.

C’est un bel homme (مذکر مفرد)

He (lit: it) is a handsome man

او (تحت الفظی: it) یک مرد خوش تیپ است.

در هر دو مورد، “beau” یک اسم مذکر را توصیف می کند، پس شما احتمالاً به فکر فرو می روید که چرا “beau” در مورد دوم به “bel” تبدیل می شود.

دلیلش ساده است. “Beau” قبل از اسامی مذکر که با یک حرف صدادار یا “h” بی صدا آغاز می شوند به “bel” تبدیل می شود.

Il a une belle peau (مذکر مفرد)

He has a beautiful skin

او پوست زیبایی دارد.