مرکز زبان فرانسه

مرکز زبان فرانسه
در مقام مقایسه با زبان انگلیسی ، زبان فرانسه از نظر تعداد افرادی که این زبان ها را یاد می گیرند بازی را به زبان فرانسه واگذار می کند اما این تمام داستان زبان فرانسه نیست. مرکز زبان فرانسه ایران آکسفورد تخصصی ترین مرکز زبان فرانسه در تهران و ایران می باشد که با داشتن کارشناسان تحصیل کرده در رشته زبان فرانسه توانسته آموزش زبان فرانسه را برای اهداف مختلف به بهترین شکل برای زبان آموزان انجام دهد و به همین دلیل در نظر سنجی های گذشته مرکز زبان فرانسه ایران آکسفورد به عنوان بهترین آموزشگاه زبان فرانسه از دید زبان آموزان انتخاب شده است.

مرککز زبان فرانسه
مرکز زبان فرانسه

اما مرکز زبان فرانسه ایران در این مقاله قصد دارید مقایسه ای نسبتا کوتاه و علمی از زبان فرانسه و زبان انگلیسی داشته باشد. اگر شما با زبان انگلیسی آشنایی داشته باشید پس می توانید با این مقایسه ها بهتر تصمیم گیری کنید.
حروف تعریف
در زبان فرانسه حروف تعریف تقریبا نقش عمده ای دارند اما در زبان انگلیسی این نقش چندان پر رنگ نیست.
صرف فعل
زبان انگلیسی را می توان در این زمینه آسان تر دانست.
جنسیت
برای تمام اسامی و ضمایر در زبان فرانسه جنسیت ها متفاوتند اما در زبان انگلیسی فقط برای ضمایر شخصی این مسئله وجود دارد.
حرف اضافه
در زبان فرانسه برخی افعال نیاز به این حروف دارند اما در زبان انگلیسی تعداد بسیار بیشتری از افعال با حروف اضافه می آیند پس در اینجا زبان انگلیسی سخت تر است.
استرس
استرس در زبان فرانسه در جای مشخصی از جمله می آید اما در زبان انگلیسی در جاهای مختلفی می آید ، پس می توان گفت زبان انگلیسی در این زمینه کمی دشوار تر است.
پس در مرکز زبان فرانسه ایران آکسفورد به طور علمی می توانید بهترین نتیجه را از یادگیری زبان فرانسه بگیرید. برای اطلاعات بیشتر با تلفن مرکز زبان فرانسه ایران آکسفورد در تهران تماس بگیرید.