تاریخچه زبان فرانسه

تاریخچه زبان فرانسه
زبان فرانسه از زبان های Romance نشات گرفته است. قبل از پیروزی های روم که توسط ژولیو سزار انجام شد و باعث شد کشور فرانسه به آنچه امروز تبدیل شده مبدل گردد ، بیشتر فرانسه به زبان Celtic صحبت می کردند که با Gauls مشهور بود. تاریخچه زبان فرانسه برای زبانشناسان بسیار اهمیت دارد ، اما شاید دانشجویان زبان فرانسه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نیز دوست داشته باشند با تاریخچه زبان فرانسه آشنا شوند. پس اگر اینطور است تا انتهای این مطلب را به دقت بخوانید.

تاریخچه زبان فرانسه
تاریخچه زبان فرانسه

زبان فرانسه مدرن را می توان از قرن هفدهم دنبال کرد. در زیر سایه قدرت حاکمان قدرتمندی همچون Cardinal Richelieu و Louis XIV فرانسه توانست دوران شکوفایی خود را تجربه کند. با به قدرت رسیدن پادشاه Francis اول ، زبان فرانسه به عنوان زبان رسمی کشور شناخته شد و توانست زبان لاتین را کنار بزند. بعد از سال ها متحد سازی و خالص سازی و قاعده مند کردن زبان فرانسه در قرن هفدهم تا هجدهم به آنچه ما امروز داریم تبدیل شد.
یکی از مهم ترین آکادمی های زبان دنیا یعنی Academie francaise توسط Cardinal Richelieu در سال ۱۶۳۴ تاسیس شد. شاید بتوان آن را از قدیمی ترین ها هم دانست. هدف این موسسه پاسداری از زبان فرانسه از تحریف بود. این آکادمی در ابتدا دارای ۴۰ عضو بود که که به Immortals یا فنا ناپذیران معروف بودند زیرا وظیفه آنها جلوگیری از نابود شدن فرانسه بود.
فرانسوی ها بسیار به زبان خود اهمیت می دهند. در سال ۲۰۰۶ ژاک شیراک از کنفرانسی که برای سران اتحادیه اروپا EU بود خارج شد زیرا یکی از سخنرانان شروع به انگلیسی حرف زدن کرده بود. همین باعث شده زبان فرانسه دومین زبان دنیا باشد که مردم آن را یاد می گیرند.
شما هم می خواهید به این گروه از مردم بپیوندید؟ پس می توانید در دوره آموزش زبان فرانسه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شرکت کنید. برای این کار با تلفن های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.