منابع آموزش زبان فرانسه

منابع آموزش زبان فرانسه
مارک تواین Mark Twain نویسنده معروف آمریکایی در یکی از سخنان خود در ارتباط با زبان فرانسه می گوید: وقتی ما در پاریس سعی می کردیم به زبان فرانسه صحبت کنیم ، آنها با چشمانی خیره به ما نگاه می کردند. ما هیچ وقت موفق نشدیم به آن احمق ها زبان خودشان را بفهمانیم . زبان فرانسه زبان پارادوکس هاست. بسیاری عاشق آن هستند و بسیاری هم از آن متنفرند. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است که کسانی که زبان فرانسه را دوست دارند آن قدر زیاد هستند که مخالفان آن تقریبا حرفی برای گفتن ندارند. ما در این مطلب منابع آموزش زبان فرانسه را بیان می کنیم.

منابع آموزش زبان فرانسه
منابع آموزش زبان فرانسه

از منابع یادگیری زبان فرانسه که برای زبان آموزان معمولی استفاده می شوند تا منابع کارشناسی ارشد و یا دکتری زبان فرانسه را می توانید پیدا کنید.
منابع آموزش زبان فرانسه عمومی
کتاب Nouveau Taxi
Café Crème
Reflet کتاب
کتاب آموزشی فرانسه ECHO
کتاب صرف فعل در زبان فرانسه با عنوان bescherelle
کتاب Le Nouvel Edito که معمولا برای سطح های B1 با بالا استفاده می شود و زبان آموزانی که در گذشته از کتاب های دیگر استفاده کرده اند می توانند از این متد بهترین نتیجه را بگیرند.
اما منابع آموزش زبان فرانسه کارشناسی ارشد و دکتری برای رشته های ادبیات و یا کارشناسی ارشد مترجمی زبان فرانسه از این موارد هستند:
Sorbonne
Grevisse
برای زبانشناسی Linguistique Francaise
Expressions images et proverbs de langue francaise اصطلاحات زبان فرانسه
Le theatre en france تئاتر و ادبیات نمایشی زبان فرانسه
La corespondance که برای نامه نگاری و فرانسه تجاری استفاده می شود.
Histoire de la literature francais ادبیات زبان فرانسه در قرن نوزدهم
البته این منابع آموزش زبان فرانسه تخصصی هستند و به صورت عمومی همان کتاب های بالا از بهترین متد های آموزش زبان فرانسه می باشند. برای شرکت در کلاس های زبان فرانسه با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.