دانشگاه های فرانسه زبان کانادا

دانشگاه های فرانسه زبان کانادا
بسیاری از دانشگاه های کانادا زبان فرانسه را به عنوان زبان اصلی برای آموزش انتخاب کرده اند. دوره های این دانشگاه ها به صورت کامل به زبان فرانسه برگزار می شوند و برای کسانی که زبان فرانسه را بیشتر از زبان انگلیسی دوست دارند و یا تسلط بیشتری دارند دانشگاه های فرانسه زبان کانادا گزینه بهتری است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان آموزانی که آموزش زبان فرانسه را در این آموزشگاه می گذارنند و قصد مهاجرت به کشور کانادا را دارند پیشنهاد می کند که این کالج ها را نیز برای گزینه های خود در نظر بگیرند. به عنوان مثال شهر Ontario دارای دو کالج می باشد که با سیستم زبان فرانسه تاسیس شده اند و دارای ۹ مدرسه می باشد که دوزبانه و یا به زبان فرانسه دوره های دانشگاه را به دانشجویان ارائه می دهد.

french-language-learning-bn
کالج های College Boreal و la cite Collegiale به عنوان مثال از این کالج هستند. کالج های دیگری همچون Universite de Hearst و Laurentian University نیز به صورت دو زبانه می توانند دوره ها را ارائه دهند.
چه کسانی برای شرکت در دوره های دانشگاه های فرانسه زبان کانادا حائز شرایط هستند:
شهروند و یا Citizen شهر Ontario باشید و یا شهروند کشور کانادا باشید ( به صورت قانونی )
توانایی برقراری ارتباط با زبان فرانسه را داشته باشید.
بتوانید در دوره های تمام وقت این دانشگاه ها شرکت کنید.
موارد کیفی دانشگاه را از نظر تحصیلی بدست آورید.
برای شرکت در دوره های آموزشی این دانشگاه ها ابتدا با پر کردن فرم دانشگاه های کبک می توانید با این دانشگاه ها در ارتباط باشید و پس از کسب موارد مورد نیاز آنها در دوره های دانشگاه های فرانسه زبان کانادا شرکت کنید.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان فارنسه در ایران می باشد . برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.