اصطلاحات رایج فرانسه مرتبط با پول

اصطلاحات پول به زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به اصطلاحات رایج فرانسه مرتبط با پول اشاره می کند و اگر دوست دارید از اصطلاحات اقتصادی مربوط با پول آشنا شوید می توانید این مطلب را بخوانید. این اصطلاحات در مورد مسائل مالی و پولی موارد مرتبط با آنها می باشد.

french phrases about money
french phrases about money

به اصطلاحات رایج فرانسه مرتبط با پول آشنا شوید:

۱- Jeter l’argent par les fenêtres

در قرن ۱۶، رایج بود که پول را از پنجره برای نیازمندان پرت کنند. با این که ما دیگر این کار را نمی کنیم، این اطلاح باقی ماند.

ترجمه ی تحت الفظی: پرت کردن پول از پنجره.

معنا: با بی توجهی پول خود را خرج کردن/ هدر دادن پول

Arrête de jeter l’argent par les fenêtres, tu en auras peut-être besoin plus tard.

Stop spending so much money for nothing, you may need it later.

این همه پولِ بیخودی خرج کردن را بس کن، ممکنه بعداً لازم داشته باشی.

برای دیدن جدیدترین کتاب آموزش زبان فرانسه امسال لینک اموزش زبان فرانسه را کلیک کنید

۲- Pour une bouchée de pain

نمی دانم همیشه این حالت بوده یا نه، اما نان یکی از ارزان ترین غذاهایی است که شما می توانید در فرانسه بخرید. این اصطلاح یعنی چیزی قیمت زیادی ندارد.

ترجمه ی تحت الفظی: یک دهان پر نان.

معنا: تقریباً هیچی.

Il t’a couté cher ce DVD? Oh non, je l’ai acheté pour une bouchée de pain.

Did this DVD cost you a lot? Oh no, I bought it for next to nothing.

قیمت این دی وی دی زیاد شد؟ اوه، نه خیلی ارزان خریدمش.

۳- Couter les yeux de la tête/ couter un bras/ couter la peau des fesses

میدانید که چشم ها، بازو ها و لب های ما برایمان خیلی عزیز هستند. از دست دادن آن ها کاملاً تاسف آور خواهد بود. پس وقتی شما می خوانید که something cost an arm، یعنی برایتان خیلی گران تمام شد.

ترجمه ی تحت الفظی:

To cost the eyes of the head/ to cost an arm/ to cost the skin off one’s foot

قیمت گذاشتن برای چشم های سر/ قیمت گذاشتن برای دست/ قیمت گذاشتن برای پوست شخص

معنا: خیلی گران تمام شدن.

J’aimerais bien acheter cet ordinateur, mais il coute les yeux de la tête.

I would like to buy this computer, but it costs a fortune.

من دوست دارم این کامپیوتر را بخرم، اما خیلی گران است.

۴- Blanchir de l’argent

آمریکایی ها دوست دارند دندان های خود را سفید کنند، فرانسه ها دوست دارند پول را سفید کنند. معمولاً ما این طور در نظر می‌ گیریم که سفید کردن چیزی آن را تمیزتر می کند، و دقیقاً به این دلیل است که مجرم ها دوست دارند “blanchir de l’argent”.

ترجمه ی تحت الفظی: سفید کردن پول.

معنا: پول شویی

Les dealers de drogue essayent de blanchir de l’argent.

Drug dealers try to launder money.

دلالانِ مواد تلاش کرده تا پول شویی کنند.