آموزشگاه زبان فرانسه کبک

زبان فرانسه برای مهاجرت  به کانادا

آموزشگاه زبان فرانسه ایران آکسفورد جزو معدود موسسات آموزش زبان فرانسه می باشد که دوره های آمادگی آزمون زبان فرانسه را با ضمانت نامه کتبی ارائه می دهد و در صورت عدم کسب نمره قبولی زبان آموز آموزشگاه زبان فرانسه ایران آکسفورد مبلغ پرداختی را به زبان آموز عودت می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر پیرامون آزمون های زبان فرانسه و همچنین دوره آموزش تضمینی زبان فرانسه متن زیر را مطالعه نموده و یا با آموزشگاه زبان فرانسه ایران آکسفورد تماس بگیرید.

بسیاری از افراد که قصد مهاجرت کانادا و یا تحصیل در دانشگاه کانادا را دارند می دانند که برای اقامت در کانادا نیاز به زبان فرانسه دارند. هر متقاضی برای مهاجرت به کانادا که قصد مهاجرت به کبک را دارد باید سطح زبان فرانسه خود را اثبات نماید. برای نشان دادن سطح مهارت های Listening  و Speaking  زبان فرانسه ، زبان آموزان باید در یکی از آزمون های زبان فرانسه زیر شرکت نمایند :

  • Test d’évaluation du français adapté pour le Québec (TEFAQ) or Test d’évaluation du français (TEF)
  • the Test de connaissance du français pour le Québec (TCFQ) or Test de connaissance du français (TCF)
  • the Diplôme d’études en langue française (DELF)
  • the Diplôme approfondi de langue française (DALF)

تفاوت اصلی که بین آزمون های  TEF/TEFAQ/TCF/TCFQ و آزمون DELF/DALF وجود دارد این می باشد که در آزمون های اول نمره شما سطح شما را در زبان فرانسه مشخص می کند اما در آزمون های DALF/DELF شما یکی از سطوح A1, A2, B1, B2, C1, C2 را انتخاب می کند و در صورت قبولی در آزمون امتیاز سطح مورد نظر شما به شما اعطا می شود.

آزمون TEFAQ  شمال دو بخش می باشد :

  • آزمون درک مطلب شنیداری Listening ( 60 تست – ۴۰ دقیقه )
  • آزمون شفاهی Speaking ( 35 دقیقه )

آزمون TCFQ  شامل دو بخش می باشد :

  • درک مطلب شنیداری Listening ( 30 تست – ۳۰ دقیقه )
  • آزمون شفاهی speaking ( 6 تست – ۱۵ دقیقه )

آزمون DELF/DALF  شامل ۴ بخش می باشد. (listening, speaking, reading and writing) این آزمون حدود یک ساعت و ۲۰ دقیقه می باشد و برای سطوح بالا ( B1 – C2 ) تعداد سوال ها بیشتر است و زمان بیشتری صرف می شود.

جدول زیر نشانگر این است که میزان توانایی زبان آموزان در زبان فرانسه با چه امتیازی از اداره مهاجرت کبک همراه می شود. بیشترین میزان امتیازی که به زبان آموزان داده می شود امتیاز ۱۲ خواهد بود.

DELF/DALF 

Level

DELF/DALF

Level

TCF-Q

Score

TCF-Q

Score

TEFaQ

Score

TEFaQ

Score

Points-

Applicant

Points-

Spouse

Speaking

Listening

Speaking

Listening

Speaking

Listening

C2 (DALF)

C2 (DALF)

۱۸-۲۰

۶۰۰-۶۹۹

۴۱۶-۴۵۰

۳۳۴-۳۶۰

۸

۳

C1 (DALF)

C1 (DALF)

۱۴-۱۷

۵۰۰-۵۹۹

۳۴۹-۴۱۵

۲۸۰-۳۳۳

۸

۳

B2 (DELF)

B2 (DELF)

۱۰-۱۳

۴۰۰-۴۹۹

۲۷۱-۲۴۸

۲۱۷-۲۷۹

۶

۲

B1 (DELF)

B2 (DELF)

۶-۱۰

۳۰۰-۳۹۹

۱۸۱-۲۷۰

۱۴۵-۲۱۶

۴

۲

A2 (DELF)

A2 (DELF)

۲-۵

۲۰۰-۲۹۹

۱۰۱-۱۸۰

۸۲-۱۴۴

۳

۱

A1 (DELF)

A1 (DELF)

۱

۱۰۰-۱۹۹

۳۴-۱۰۰

۲۸-۸۱

۱

۱