نکات افعال در زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی نکات افعال در زبان فرانسه اشاره می کند تا بتوانید در آموزش زبان فرانسه به همه این مسائل احاطه داشه باشید. پس برای یادگیری بهتر زبان فرانسه با ما همراه باشید.

نکات افعال در زبان فرانسه
نکات افعال در زبان فرانسه

به نکات افعال در زبان فرانسه توجه کنید:

بیش تر شاگردان فرانسه تحت تاثیر افعال فرانسه هستند. پس بیایید درباره ی آن ها و لغاتی که برای توضیحِ چگونگیِ صرفِ افعال فرانسه استفاده می شوند، صحبت کنیم.

‘فعل’ چیست؟

فعل یک کار را نشان می دهد. می تواند فیزیکی باشد (راه رفتن، دویدن، رفتن)، یا ذهنی (فکر کردن، خندیدن) یا یک موقعیت یا جایگاه (بودن، داشتن).

یک “فعل” صرف می شود تا با فاعلش “مطابقت” داشته باشد (جود شود): “He does, she has, they were”

بر خلاف حالت اشتباهِ “he do, she have, they be”.

“شخص” در گرامر چیست؟

در گرامر، “شخص” به ضمایر متفاوتی رجوع می کند که برای صرف یک فعل استفاده می شوند:

I, you, he, she, it, we, they

درباره ی ضمایر فاعلیِ فرانسه زیاد بخوانید تا این مفهوم را بهتر متوجه شوید.

‘مطابقت’ چیست؟

در زبان فرانسه، گفته می شود که بعضی از لغات با هم “مطابقت” دارند. در انگلیسی هم مشابه است؛ شما برای he/she/it یک “s” را به انتهای فعل می‌ افزایید، مانند: She sings.

در زبان فرانسه، کمی پیچیده تر می شود. در زبان فرانسه، شما باید بعضی از لغات یا قسمت هایی از لغات (مانند انتهای افعال) را تغییر دهید تا با کلمات مرتبطِ دیگر جور شوند.

چه چیزی یا چه کسی ‘فاعل’ است؟

“فاعل” شخص یا چیزی است که کننده ی کارِ فعل است.

یک روش راحت برای پیدا کردن فاعلِ جمله وجود دارد. اول، فعل را پیدا کنید. سپس بپرسید: “who + verb” یا “what + verb”. جوابِ آن سوال فاعلِ شما خواهد بود.

فاعل یک اسم (کامیل، گل، اتاق) یا یک ضمیر (من، تو، آن ها) است.

یک اسم می تواند یک شخص، شیء، محل یا ایده باشد.

مثال ها:

من نقاشی می کنم.

چه کسی نقاشی می کند؟

جواب: من نقاشی می کنم. “من” فاعل است.

‘صرف’ چیست؟

“صرف” روشی است که یک فاعل یک فعل را تغییر می دهد تا با هم “مطابقت” داشته باشند (جور شوند).

در زبان انگلیسی، صرف افعال کاملاً ساده است. افعال خیی عوض نمی شوند: I, you, we, they speak; he, she, it speaks. یک استثنا: فعل “to be” (I am, you are, he is).

در زبان فرانسه این طور نیست، که فرمِ فعل با تقریباً هر شخص مختلفی عوض می شود.

بعضی از افعال “با قاعده” نامیده می شوند چون یک الگوی صرف قابل پیش بینی را دنبال می کنند، مانند افزودن یک “s” به سوم شخص مفرد، مشابه انگلیسی‌. بعضی ها را “بی قاعده” می نامند چون الگوی صرف آن ها قابل پیش بینی نیست، مانند فعل “to be” در زبان انگلیسی.

روشی که افعال فرانسه نوشته می شوند و تلفظشان هم خیلی متفاوت است، به این دلیل است که من آموزش از طریق تمرین های صوتی را موقع یادگیریِ افعال فرانسه خیلی توصیه می کنم.

‘مصدر’ چیست؟

“مصدر” حالتی از فعل است قبل از این که صرف شود. برای مثال اسمِ فعل “to speak” است. در زبان انگلیسی، مصدر معمولاً بعد از “to” می آید مانند “to study”، اما همیشه به این روش نیست، برای مثال: “can”.

در زبان فرانسه، قبل از فعل “to” نمی آید. حالت مصدر یک لغت است، و دومین یا سومین حروفِ آخرِ مصدر، نوعِ الگوی صرفی را که به دنبالش می آید، تشخیص می دهد، اگر فعل با قاعده باشد. این حروف معمولاً -er, -ir یا -re هستند.

‘زمان’ چیست؟

“زمان” نشان می دهد که چه زمانی کار فعل انجام می شود: الان، گذشته، آینده.

  • زمان ساده فقط شامل یک حالت فعل است (“I speak”).
  • زمان مرکب شامل یک یا چند فعل است، شامل یک فعل کمکی + یک فعل اصلی

(“I am speaking”, “I have been thinking”).

‘وجه’ چیست؟

“وجه” نشان می دهد که فعل چه طور به فاعل مربوط است: آیا آن کار جمله ای از واقعیت است (وجه خبری) یا چیزی دیگر مانند یک دستور (وجه دستوری) یا یک آرزو است (وجه شرطی). این روی صرف فعل اثر می گذارد. و، به علاوه، صرف وجه را منتقل می کند.