کلمات مشترک زبان فرانسه و انگلیسی

لیستی از پرکاربردترین کلمات زبان فرانسه در انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مطلب به کلمات مشترک زبان فرانسه و انگلیسی اشاره می کند . شاید زبان فرانسه از تاثیر گذارتیرین زبان ها بر روی زبان انگلیسی باشد. پس در ادامه حتما برخی از پر کاربردترین کلمات زبان انگلیسی با ریشه فرانسه را خواهید دید.

french words is used in english
french words is used in english

به کلمات زبان فرانسه که مرتباً در انگلیسی به کار میروند توجه کنید:

صد هزار کلمه ی زبان فرانسه وجود دارد که در یک فرهنگ لغت زبان فرانسه می توانید آن ها را بیابید.

اجباری نیست تا همه ی آن ها را یاد بگیرید، اما نیاز است چند هزار تایی لغت یاد بگیرید تا بیشترِ مکالمات را متوجه بشوید.

کاری است که شاید زمان یا اشتیاق برای انجام دادنش نداشته باشید.

کاری که شاید حتی ندانید چه طور انجامش دهید.

چه می شود اگر به شما بگویم که اجباری برای این کار نیست؟

۲۹% کلمات انگلیسی از زبان فرانسه می آیند، یعنی همین الان هم هزاران کلمه ی زبان فرانسه می دانید.

امروز رایج ترین کلمات زبان فرانسه به کار رفته در انگلیسی را کشف خواهید کرد.

دلیل وجود این تعداد خیلی زیاد لغات زبان فرانسه در زبان انگلیسی چیست؟

بعد از سلطه ی نورمن در سال ۱۰۶۶، آنگلو نورمن (زبان فرانسه قدیم) زبان سرآمدان در بریتانیای کبیر شد.

به مدت سیصد سال ، زبان نورمنی زبان سرآمدان بریتانیایی بود تا خود را جدای از عموم مردم معرفی کنند.

در آن زمان، زبان فرانسه صحبت کردن روش واضحی برای گفتن اینکه ” مانند باقی مردم نیستم ” بود.

به  این خاطر است که وقتی دارید در مورد تجملات، غذا یا مطالب خسته کننده ای مانند قانون حرف می زنید، به تعداد انبوهی از لغات زبان فرانسه بر می خورید.

پیش از آن که کلمات مشترک زبان فرانسه و انگلیسی را کشف کنید، به خاطر داشته باشید که اگرچه این کلمات (تقریباً) مشابه هستند ولی تلفظ شان در زبان فرانسه فرق می کند.

کلمات زبان فرانسه با انتهای –tion

کلمات انگلیسی که به –tion ختم می شوند از لاتین می آیند. به این دلیل است که بسیاری از لغات –tion   دار در انگلیسی و زبان فرانسه یکسان هستند.

در اینجا تعدادی از این کلمات که عموما در انگلیسی و زبان فرانسه به کار می روند، آورده شده است:

 • Information  (اطلاعات)
 • Attention   (توجه)
 • Communication(ارتباط)
 • Transformation(انتقال)
 • Compétition (رقابت)
 • Justification (توجیه)
 • Action (عمل)
 • Connexion (ارتباط)
 • Télévision (تلویزیون)

برای دیدن جملات پایه زبان فرانسه کلیک کیند

کلمات زبان فرانسه با انتهای –ible

 • Accessible  (قابل دسترسی)
 • Audible (شنیدنی)

کلمات زبان فرانسه با کلاهک

حرف گرد شده فرمی ست که یک “s” همیشه به دنبال یک واکه در زبان فرانسه می آید. و این هم مجددا مدرکی ست بر ریشه ی مشترک زبان زبان فرانسه و انگلیسی.

 • Hôpital VS hospital   (بیمارستان)
 • Forêt VS forest (جنگل)