الفبای زبان آلمانی

الفبای زبان آلمانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بهترین برگزار کننده دوره های آموزش زبان آلمانی ، الفبای زبان آلمانی را در این مطلب بررسی می کند. شاید به خاطر فیلم هایی که از جنگ جهانی دوم بر علیه آلمان ساخته شد ، این ذهنیت ایجاد شد که زبان آلمانی زبان خشنی است. اما بعد از اینکه زبان آموزان با زبان آلمانی آشنا شدند به زیبایی شاعرانه این زبان بیشتر آشنا می شوند. اما بهتر است شما در ابتدا با الفبای زبان آلمانی آشنا شوید.

الفبای زبان آلمانی
الفبای زبان آلمانی

حروف آلمانی

الفبای زبان آلمانی همانند زبان انگلیسی هستند. البته چهار حرف در این زبان بیشتر هستند . این حروف عبارتند از : ä, ö, ü , ß

A             a

B             b

C             c

D             d

E              e

F              f

G             g

H             h

I               i

J              j

K             k

L              l

M            m

N             n

O             o

P             p

Q             q

R             r

S              s

T              t

U             u

V             v

W            w

X             x

Y              y

Z           z

Ä             ä

Ö             ö

Ü             ü

ß

برخی از حروف در زبان آلمانی کشور آلمان با زبان آلمانی کشور اتریش به صورت متفاوتی بیان می شوند که باید به انها توجه داشت.

نکات خواندنی در مورد الفبای زبان آلمانی

تلفظ برخی از حروف شبیه زبان انگلیسی است اما برخی دیگر همانند g, Ch, r از ته گلو تلفظ می شوند.

حرف W در زبان آلمانی صدای V در انگلیسی را می دهد.

حرف V در زبان آلمانی صدای F در انگلیسی را می دهد.

بیشتر اوقات S در زبان آلمانی همانند Z  تلفظ می شود.

حرف ß هیچ وقت در ابتدای کلمات نمی آید و به همین دلیل حرف بزرگ ندارد.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش زبان آلمانی در ایران می باشد. برای شرکت در کلاس های آلمانی با شماره های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.