اگر انگلیسی بلدید بهترین زبان بعدی آلمانی خواهد بود

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یکی از بهترین موسسه زبان های آلمانی در ایران می باشد. اگر انگلیسی بلدید بهترین زبان بعدی آلمانی خواهد بود . اگر از خود می پرسید چرا به شما در متن زیر دلایل این مسئله را نشان می دهیم.

چرا اگر انگلیسی بلدید بهترین زبان بعدی آلمانی خواهد بود :

اگر انگلیسی بلدید بهترین زبان بعدی آلمانی خواهد بود
اگر انگلیسی بلدید بهترین زبان بعدی آلمانی خواهد بود

اگرچه بعضی جنبه هایی در زبان آلمانی وجود دارند که یادگیری آن را برای گویشوران بومی انگلیسی سخت می کند، خیلی جنبه های دیگری هم وجود دارند که یادگیری سریع آلمانی را نسبت به زبان های دیگر برای گویشوران بومی انگلیسی راحت تر می کند.
•  هم انگلیسی و هم آلمانی به خانواده ی هند و اروپایی زبان ها تعلق دارند و هر دوی آن ها زبان های آلمانی هستند. این یعنی هر دوی انگلیسی و آلمانی لغت و گرامر مشابهی را به اشتراک می گذارند. برای مثال، بعضی از لغات صدای مشابهی دارند، یا حتی مشابه هستند. مانند:
Baby, hotel, kindergarten, instrument, radio, tiger, video, wind, ring…
این ها فقط بعضی از مثال هایی لغاتی هستند که هم در آلمانی و هم انگلیسی مشابه هستند. این احتمال وجود دارد که شما از قبل چند تا از لغات آلمانی را به طور کامل بدانید. این یادگیری آلمانی را در مقایسه با زبان های دیگر برای گویشوران انگلیسی خیلی راحت تر و سریع تر می کند.
•  انگلیسی و آلمانی از الفبای مشابهی استفاده می کنند. این یکی از شباهت های اصلی بین انگلیسی و آلمانی است و یادگیری آلمانی را در مقایسه با زبان های دیگر با الفبای متفاوت خیلی راحت تر و سریع تر می کند، مانند یونانی یا روسی. تعدادی تفاوت های جزئی وجود دارد، که شامل حروف ä, ë, ö, ü و B است؛ اما اگرچه این حروف احتمالا عجیب به نظر می رسند، تلفظشان به خصوص سخت یا ناآشنا نیست. آن ها در خیلی از لغات آلمانی که از انگلیسی قرض گرفته شده اند و برعکس استفاده می شوند. یادگیری این لغات رایج اول از همه می تواند به شما کمک کند تا صحبت سریع تر به آلمانی را شروع کنید.
•  افعال آلمانی الگوهای مشخصی را دنبال می کنند که یادگیری آن ها راحت است. حتی افعال بی قاعده برای گویشوران انگلیسی راحت تر هستند چون الگوهای بسیار مشخص تری را در مقایسه با انگلیسی دنبال می کنند. صرف فعل هم قوانین مشخصی را دنبال می کند، و حرفه ای شدن در آن را نسبتا سریع آسان می سازد. آلمانی برخلاف انگلیسی قانون استثنائات کم تری دارد، که می تواند به فرایند یادگیری سرعت دهد.
•  لغات آلمانی هم الگوهای تلفظی تنظیم شده ای را دنبال می کنند، و حدس زدن را از اسپیکینگ خارج می کنند. این، تمرین سریع اسپیکینگ را خیلی راحت تر می کند چون بیش تر لغات همان طور گفته می شوند که نوشته می شوند.