قوانین زبان آلمانی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بزرگترین موسسه برگزار کننده دوره های زبان آلمانی در ایران قوانین زبان آلمانی را که بسیار کلی هستند در این مطلب بیان می کند. به نظر می رسد زبان آلمانی قوانین بسیار محکم و مشخصی دارد و همین مسئله باعث می  شود کمب زبان آموزان دچار دلهره شوند. اما قوانین زبان آلمانی یک حسن بزرگ دارد و آن وجود سیستم بسیار منظم است و استثنائات چندان در این زبان جایی ندارند. شاید به همین دلیل باشد که خود آلمانی ها هم از نظر فرهنگی برای هر چیزی برنامه و نقشه دارند و بدون طرح ریزی سراغ مسئله ای نمی روند.

قوانین زبان آلمانی
قوانین زبان آلمانی

اسم در زبان آلمانی

همه اسم های زبان آلمانی دارای جنسیت هستند. Der مذکر ، Die مونث ، Das خنثی

حروف اضافه

همان کاری که THE در زبان انگلیسی انجام می دهد حروف der ، die ، das در زبان آلمانی انجام می دهند. این کلمات حروف اضافه مشخص نام دارند.

حروف اضافه نامشخص : همانطور که در زبان انگلیسی حرف های a/an هستنددر آلمانی از ein و eine استفاده می شود.

ضمایر در زبان آلمانی

نمی توان از قوانین زبان آلمانی صحبت کرد اما نامی از ضمایر نبرد. Ich, du, er, sie, es, wir, ihr , sie ,  ضمیر ها را در زبان آلمانی تشکیل می دهند.

فعل

در زبان آلمانی فعل صرف می شود. صرف فعل شاید کمی در ابتدا شما را بترساند اما بعد از تمرین به راحتی آن را استفاده می کنید. ( مطمئنا در این بخش نمی توان به صرف فعل پرداخت اما خبر خوب این است که زبان آلمانی به اندازه زبان انگلیسی زمان ندارد.

مفعول

مفعول ها در قوانین زبان آلمانی به مفعول مستقیم direct Object و مفعول غیر مستقیم Indirect Object تقسیم بندی می شود.

ما در این متن تنها سعی داشتیم به کلیات زبان آلمانی را اشاره کنیم. اگر قصد یادگیری زبان آلمانی را دارید تنها با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.