آزمون زبان آلمانی

آزمون زبان آلمانی

german-language-learning-bn

در نقطه ای از یادگیری زبان آلمانی در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد شاید بسیاری از زبان آموزان به یک آزمون زبان آلمانی بین المللی نیاز داشته باشند. شاید شما این آزمون ها را فقط برای دل خدتان بخواهید و یا نیاز داشته باشید سطح زبان آلمانی خود را به موسسه و یا دانشگاهی در آلمان نشان دهید.

البته زبان آموزان باید توحه داشته باشند ککه هر دانششگاه و با کالجی در آلمان ممکن است یک آزمون داخلی نیز برای زبان آلمانی داشته باشند اما چیزی که آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این مقاله بیان می کند آزمون زبان آلمانی است که در سراسر جهان مورد قبول قرار می گیرد و نه تنها در ایران در بسیاری دیگر از کشور های جهان برگزار می شوند و مدرکشان  برای بسیاری از موسسات مورد قبول است.

آزمون زبان آلمانی استاندارد آزمون Zertifikat deutsch  می باشد که در طی سال ها توانسته به عنوان یک آزمون زبان آلمانی استاندارد جای خود را باز کند. اگرچه این آزمون تنها آزمون رسمی و مورد قبول زبان آلمانی نیست و آزمون های زیاد دیگری نیز وجود دارند.

در زبان آلمانی آزمون های تخصصی تری هم وجود دراند که سطح زبان آلمانی را در حوزه هایی خخاص موورد ارزیابی قرار می دهد. آزمون Zertifikate Deutch Fur den Beruf ( ZDfB ) نیز وجود دارد که زبان آلمانی را در حوزه تجارت و business می سنجد.

آزمون های زبان آلمانی دیگری همچون آزمون های Deutsches Sprachdiplom Stufe I and II و آزمون DSH و یا آزمون Test Daf نیز از آزمون های معتبر دیگر زبان آلمانی هستند.

دوره های آمادگی آزمون زبان آلمانی در آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار می شود. این دوره ها برای آزمون های متفاوت و موقعیت های مختلف زبانی برگزار می شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.