تدریس خصوصی زبان آلمانی

تدریس خصوصی زبان آلمانی
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های تدریس خصوصی زبان آلمانی در تهران و ایران می باشد و برای کسانی که به این زبان علاقه دارند اطلاعات زیر را جالب می داند.
زبان آلمانی از دید بسیاری زبان خشنی است. به این معنی کهمعمولا ححروف با استرس فراوان تلفظ می شوند و به گوش کسی ککه تا کنون با این زبان آشنا نیست این زبان کمی سخت و ضمخت است. شاید تا حدودی بتوان این مسئله را قبول کرد و بیان کرد که این زبان نسبت به زبان هایی مثل اسپانیایی ، فرانسه و حتی انگلیسی کمی خشن و ضمخت باشد اما اصلا دلیلی برای اینکه زبان آلمانی زبان زیبایی نیست.
زبان های انگلیسی و آلمانی هر دو از یک ریشه هستند و به Germanic Language مشهور هستند که در رده بندی بالاتر از زبان های هندو اروپایی طبقه بندی می شوند.
در دوره های تدریس خصوصی زبان آلمانی فشردگی دوره از دوره های ترمیک بیشتر است و همین طور برای افرادی که از نظر زمانی و یا رفت و آمد تا موسسه زبان ایران آکسفورد مشکل دارند دوره های بسیار مناسبی هستند. در این دوره ها برنامه ریزی ها معمولا بر روی نقاط قوت و ضعف زبان آموزان است.
زبان آموزان برای آزمون ZD نیز می توانند از تدریس خصوصی زبان آلمانی بهره ببرند. آزمون سفارت زبان آلمانی برای کسانی که قصد مهاجرت و یا ادامه تحصیل در کشور پیشرفته آلمان را دارند بسیار مهم است و در دوره های خصوصی می توان به این اهداف در مدت زمان بسیار کمتری از دوره های ترمیک زبان دست یافت.
تدریس خصوصی زبان آلمانی به چند شکل امکان پذیر است:

  • تدریس خصوصی زبان آلمانی در آموزشگاه
  • تدریس خصوصی زبان آلمانی در تهران و کرج
  • تدریس آنلاین زبان آلمانی به صورت خصوصی

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.