تلفظ زبان آلمانی

تلفظ زبان آلمانی
ویدیو های زبادی در اینترنت هستند که زبان آلمانی را زبانی خشن و با استرس زیاد نشان می دهند. این به دلیل تلفظ زبان آلمانی است که شاید برای افراد با زبان های دیگر مشکل باشد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد راهنمای تلفظ زبان آلمانی را برایتان می آورد که کمکی باشد برای شناختن صداهای موجود در زبان آلمانی و همچنین آواهایی که باید در ترکیب حروف زبان آمانی در نظر بگیرید.

تلفظ زبان آلمانی
تلفظ زبان آلمانی

در ابتدا به تلفظ زبان آلمانی در حروف صدا دار توجه کنید:
a : صدای شبیه به Cup و target
e : شبیه به صدای e در ten و یا a در bake
i : شبیه به صدای i در bingo
o : شبیه صدای door و o در top
u : شبیه به you
Ä : شبیه صدای ten و a صدای band
Ö : شبیه به صدای i در sir
Ü : شبیه صدای y در Tyrell
Y : شبیه صدای Ü
تلفظ زبان آلمانی در حروف بی صدا چندان تفاوتی با زبان انگلیسی ندارد اما می توان گفت تقریبا چندین استثنا وجود دارد
J صدایی شبیه y در کلمه yoga
S : شبیه z در haze
V : هم صدای ف و هم صدای ” و ” می دهد
ß : شبیه به صدای ss در hiss
نکته مهم در تلفظ زبان آلمانی این است که معمولا در ترکیب این صدا ها و وقتی چند صدا در کنار هم می آیند برای پارسی زبان ها کمی دشوار به نظر می رسد. در اصطلاح به همنشینی دو حرف صدادار در انگلیسی Diphtongue گفته می شود. این ساختار ها را باید در زبان آلمانی خوب یاد بگیرید تا به مشکل بر نخورید.
آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در کلاس های آموزش زبان آلمانی خود سعی می کند بر روی تلفظ بسیار تمرکز کند. برای شرکت در کلاس ها با شماره تلفن های ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.