ایجاد ذهنیت درست برای یادگیری زبان های خارجی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد روش هایی را برای ایجاد ذهنیت درست برای یادگیری زبان های خارجی به شما معرفی می کند که می تواند برایتان بسیار مفید باشد و شما را در راه آموزش زبان های مختلف کمک کند . پس با ما همراه باشید.

ایجاد ذهنیت درست برای یادگیری زبان های خارجی
ایجاد ذهنیت درست برای یادگیری زبان های خارجی

اما ایجاد ذهنیت درست برای یادگیری زبان های خارجی چطور انچام می شود:

۱- هدفتان این باشد که زبان را به خوبی صحبت کنید .

روان صحبت کردن به شما اجازه می دهد تا به جای یادگیری چگونگی نوشتن و گوش کردن فقط روی صحبت به زبان تمرکز کنید. تعهد به زبان خارجی به طور کامل می تواند خسته کننده باشد. این که از لحاظ مکالمه سلیس باشید به شما اجازه می دهد تا موقع ابرازِ جان کلامِ ایده های خود با بقیه ارتباط برقرار کنید.

۲- تشخیص دهید که چه چیزی باعث می شود تا شما درباره ی صحبت به یک زبان خارجی خیلی مشتاق باشید.

همه برای یادگیری زبان انگیزه ی متفاوتی دارند اما شما قصد ندارید تا باعث شوید مانند کار به نظر برسد. خواه شما در حال یادگیری یک زبان برای سفر یا شغل خود هستید، می خواهید که برای ادامه ی مسیرِ خود سرگرمی و انگیزه داشته باشید.
• یادگیری یک زبان خارجی احتمال دارد سخت و خسته کننده باشد پس برای رد کردن شما از هر مانعِ فکری هر گونه انگیزه ای را که می توانید، پیدا کنید. خود را فقط به یک چیز محدود نکنید. هر چند تا دلیلی که می توانید را برای احساس برانگیختگی پیدا کنید.

۳- کتاب عبارات خود را درست کنید.

بر مبنای انگیزه های خود، درباره ی مهم ترین عباراتی که برای شروع لازم دارید، فکر کرده و از همانجا آغاز کنید. درباره ی اصطلاحات و لغاتی فکر کنید که باید فوری روی آن ها تسلط پیدا کنید تا به بهترین شکل خود را توصیف کرده و با دیگران ارتباط برقرار کنید. با عباراتی درباره ی تاریخ شخصی خود، خانواده، دوستان، شهر مادری، تحصیل، یا شغل شروع کنید.
• همان طور که شروع به صحبت در زبان می کنید و با موقعیت هایی روبه رو می شوید که در آینده به شما کمک خواهند کرد، به لیست خود اضافه کنید.

۴- رابط های مکالمه ای را بیاموزید.

زبانِ مکالمه از زبان نوشتاری متفاوت است. رابط های مکالمه ای فضا اضافه می کنند و اجازه می دهند تا ایده های شما با عبارات مرتبط شوند. برای شروع فقط از یک یا دو رابط استفاده کنید چون حفظ کردنِ یک باره ی تمام آن ها خیلی سخت است. فقط به اندازه ی کافی از آن ها استفاده کنید تا یک مکالمه برقرار کنید و، همان طور که شما شروع می کنید به کسب اعتماد به نفس بیش تر در زبان، کلمات بیش تری را به دایره ی لغات روزانه ی خود اضافه کنید.

برای شرکت در کلاس های آمزوش زبان با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.