آموزش خداحافظی در زبان ایتالیایی

امروز متوجه می شوید که چطور به زبان ایتالیایی خداحافظی کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تخصصی ترین مرکز آموزش زبان ایتالیایی در تهران و برگزار کننده دوره های آزمون سفارت ایتالیا Sterni در ایران می باشد. امروز می خواهیم به انواع روش ها برای آموزش خداحافظی در زبان ایتالیایی اشاره کنیم تا شما بتوانید به راحتی مکالمه زبان ایتالیایی را که شروع کرده اید پایان دهید. پس با ما همراه باشید.

به شما حتما پیشنهاد می دهیم مقاله سلام و احوالپرسی به زبان ایتالیایی را نیز بخوانید.

حالا بیایید ببینیم خداحافظی به زبان ایتالیایی با چه روشهایی انجام می شود.

رایج ترین و مستقیم ترین روش “خداحافظی کردن” به ایتالیایی “arrivederci!” است. اگرچه بسته به موقعیت، عبارات دیگری وجود دارند که می توانند به همان اندازه خوب یا بهتر باشند.

خداحافظیِ ساده

در اغلب موقعیت ها بگویید “arrivederci”. این مستقیم ترین روش “خداحافظی” به ایتالیایی است. در حالیکه این در واقع عبارتی غیر رسمی است، در اغلب موقعیت های اجتماعی قابل قبول است.

 • “arrivederci” را به شکل ahr-ree-veh-DEHR-chee تلفظ کنید.
 • در واقع، هجای “ci” در انتهای “arrivederci” باعث می شود که لغتی غیر رسمی باشد، اما چنان عبارت رایجی است که شما باید بتوانید از آن در هر محیط دوستانه ای استفاده کنید، حتی موقعی که با غریبه ها یا افراد مسن صحبت می کنید.

در موقعیت های رسمی از “arrivederla” استفاده کنید.

این روش مستقیم دیگری برای “خداحافظی کردن” به ایتالیایی است، اما رسمی تر از “arrivederci” است. احتمالاً لازم نیست که شما اغلب از آن استفاده کنید، اما خوب است که آن را بدانید.

 • “arrivederla” را به شکل ahr-ree-veh-DEHR-lah تلفظ کنید.
 • هجای “la” در انتهای “arrivederla” باعث می شود که لغت بیشتر رسمی باشد. شما در مجموع وقتی سطح بیشتری از احترام را به شخص نشان می دهید باید از این عبارت استفاده کنید، مانند کسی که در طول موقعیت های رسمی یا حرفه ای ملاقات می کنید.
 • اگر شک داشتید، ایمن ترین حالت این است که از “arrivederla” استفاده کنید. شخص دیگر احتمالاً به شما می گوید که این خیلی رسمی است، و آن موقع، باید از “arrivederci” استفاده کنید. چون اشتباهِ اصلی، احترام بیشتری را نشان می دهد، احتمالاً برای شخص دیگر توهین آمیز نیست.

خداحافظی های عمومی دیگر

از “ciao” به شکل غیر رسمی استفاده کنید. در حالیکه “ciao” روش معروفی برای “خداحافظی” و “سلام” به ایتالیایی است، شما باید از آن در مورد افرادی استفاده کنید که می شناسید نه غریبه ها.

 • “ciao” را به شکل CHOW تلفظ کنید.
 • لغتِ “ciao” در واقع از عبارت “s-ciào vostro,” گرفته شده است، که یعنی “I am your slave.” “من بنده ی تو هستم”. در اصل به عنوان روشی مودبانه و نیمه رسمی برای گفتنِ “I am at your service.” “من در خدمت شما هستم” استفاده می شود. عبارت اصلی الان منسوخ شده است، اما فرم کوتاه شده ی “ciao” به عنوان روشی معروف برای سلام واحوالپرسی با دوستان و خانواده باقی ماند. اگرچه نباید از این در مورد غریبه ها یا افراد مسن استفاده کرد.

بگویید “addio”

معادل انگلیسیِ “addio” می شود “farewell”. این یک عبارتِ مخصوصاً رایج نیست، اما در اغلب موقعیت ها به اندازه ی کافی متداول و به قدر کافی مناسب است.

 • “addio” را به شکل ah-DEE-oh تلفظ کنید.
 • این لغت در اصل از عبارت “a Dio,” به معنای “to God” گرفته شده است. به لطف این خواستگاه ها همچنان نسبتاً مودبانه است، اما ترجمه ی این عبارت به طور رایج تر و عام تری می شود “farewell”.

از “stai attento” که معنادار است استفاده کنید.

معادل انگلیسیِ این عبارت می شود “مراقب باش!” گفتن این به کسی همان طور که دارید از هم خداحافظی می کنید علاقه به سلامت شخص مقابل را منتقل می کند.

 • “stai attento” را به شکل sti ah-TEN-toh تلفظ کنید.
 • ترجمه ی مستقیم ترِ این عبارت باید “watch out” یا “stay alert” باشد. ترجمه ی فعلِ “stai” می تواند “stay” یا “remain” باشد. صفتِ “attento” به معنای “attentive,” “careful,” یا “alert” است.

خداحافظی بر مبنای موقعیت

بر مبنای هر ساعتی از روز خداحافظی را تغییر دهید.

در طول صبح و بعدازظهر، شما می توانید بگویید “buongiorno”. با این حال، در عصر شما باید بگویید “buona sera”. فوری قبل از خواب باید از “dormi bene” استفاده کنید.

 • می توان از “Buongiorno” (bwon-JOR-noh) به عنوان سلام و احوالپرسی یا لغتی برای خداحافظی استفاده کرد. موقعی که برای خداحافظی استفاده می شود، لزوماً به معنای “روز خوش” یا “روز خوبی داشته باشی” است. لغتِ “buon” به معنای “خوب” و “giorno” به معنای “روز” است. به طور مشابه، شما همچنین می توانید از فرم طولانی ترِ “buona giornata” (bwon-ah JOR-nah-tah)  برای انتقال احساس مشابه استفاده کنید.
 • از “Buono sera” (bwon-ah SEHR-ah) هم برای سلام و احوالپرسی و هم خداحافظی استفاده می شود. لغتِ “buono” به معنای “خوب” و “sera” به معنای “عصر” است، پس کلِ عبارت به معنای “عصر بخیر” است.

“Dormi bene” (dohr-mee BEHN-ay) دقیقاً برای خداحافظی های شبانه استفاده می شود. “Dormi” به معنای “خواب” و “bene” به معنای “خوب” است. کلِ عبارت به معنای “خوب بخوابی” است.

حالا که با آموزش خداحافظی در زبان ایتالیایی آشنا شدید دیگر می توانید یک مکالمه ساده را در زبان ایتالیایی برقرار کنید و با دوستان خود ان را ادامه دهید.