اصطلاحات هدیه دادن و هدیه گرفتن در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به برخی از اصطلاحات هدیه دادن و هدیه گرفتن در زبان انگلیسی اشاره می کند که برای شما هم ممکن است اتفاق بیافتد. پس بیایید کمی با این اصطلاحات خوب و لحظات زیبا همراه باشید.

اصطلاحات هدیه دادن و هدیه گرفتن در زبان انگلیسی
اصطلاحات هدیه دادن و هدیه گرفتن در زبان انگلیسی

اما به اصطلاحات هدیه دادن و هدیه گرفتن در زبان انگلیسی توجه کنید:

هر فرهنگی برای هدیه دادن رسوم خود را دارد، و برای چنین موقعیت هایی در هر زبانی از جمله انگلیسی لغات و عبارات مخصوصی وجود دارد. خواه زبان برای شما جدید باشد یا نسبتاً در آن مهارت داشته باشید، می توانید یاد بگیرید که وقتی تقریباً در هر موقعیتی هدیه ای می دهید یا دریافت می کنید چه بگویید.

موقعیت های رسمی و غیر رسمی

در بیشتر کشورهای انگلیسی زبان، رسم این است که موقع دادن و گرفتن هدیه لحن مناسبی داشت. در موقعیت های غیر رسمی، مانند وقتی که شما با دوستان یا خانواده هستید، هم کسانی که هدیه می دهند و هم دریافت کنندگانِ خوش شانس آن ها می توانند دوستانه یا هوشمندانه رفتار کنند. بعضی افراد دوست دارند که وقتی هدیه می دهند خیلی آن را بزرگ جلوه دهند؛ بقیه ی افراد هم خیلی متواضع هستند. مساله ی مهم این است که صادق باشید. در موقعیت های رسمی مانند عروسی یا محل کار یا موقع دادن یا گرفتن هدیه از شخصی به خوبی نمی شناسید سخن رانی محافظه کارانه تر است.

عبارات مخصوصِ هدیه دادن

در این جا تعدادی از عبارات غیر رسمیِ رایج آورده شده است که شما می توانید وقتی به یک دوست صمیمی، اعضای خانواده، یا عشق خود هدیه می دهید، استفاده کنید:

 • I got you something. I hope you like it.
 • یه چیزی برات گرفتم، امیدوارم خوشت بیاد.
 • Look what I have for you!
 • ببین چی برات دارم!
 • I thought you might like this for …
 • فکر کردم از این خوشت بیاد چون
 • Happy Birthday! [Happy Anniversary!] Here’s a little gift/present for you.
 • تولدت مبارک! {سالگرد مبارک!} این هم یک کادو/ هدیه برای شما
 • [Handing present to someone] Enjoy!
 • {دادن کادو به یک نغر} لذتش را ببر!
 • It’s only something small, but I hope you like it.
 • ناقابل است، اما امیدوارم خوشت بیاید
 • Here’s a little present for you.
 • این کادویی کوچک برای تو است
 • Guess what I bought you!
 • حدس بزن چی برات گرفتم!

عبارات مخصوصِ هدیه گرفتن

یک “تشکر” صادقانه همراه با لبخند تنها عبارت انگلیسی است که وقتی شخصی به شما هدیه ای می دهد واقعاً لازم دارید. اما اگر شما می خواهید فهرست لغات خود را گسترش دهید، قصدتان این خواهد بود که تعدادی عبارات دیگر را بدانید تا در موقعیت های مختلف مانند این هایی که در ادامه آورده شده است از آن ها استفاده کنید:

 • Thank you so much!
 • خیلی ممنونم!
 • You are so kind!
 • خیلی مهربانی!
 • You shouldn’t have!
 • نباید زحمت می کشیدی!
 • Thank you! It’s beautiful.
 • ممنونم! زیباست!
 • Wow! This is a dream come true! Tickets for …
 • عجب! این رویایی است که محقق شده! بلیط برای …
 • Thank you so much! I’ve hoped/wanted to travel to … for a long time.
 • خیلی ممنونم! من مدت‌هاست که در آرزوی سفر هستم.

تمرین دیالوگ ها

حالا که شما درباره ی آن چه که می خواهید موقع دادن یا گرفتن هدیه بگویید بیش تر می دانید، قصدتان این خواهد بود تا جملات را تمرین کنید تا مهارت های خود را به طرزی عالی نگه دارید. دو مکالمه ی زیر جایی خوب برای شروع هستند. مکالمه ی اول جوی غیر رسمی بین دو نفر است که همدیگر را می شناسند. مکالمه ی دوم چیزی است که شما در محیطی رسمی مانند یک اداره خواهید شنید.

غیر رسمی

دوست ۱: Tammy, I need to talk to you for a moment.

تمی باید یک دقیقه باهات حرف بزنم

دوست ۲: Anna, hi! It’s good to see you.

آنا سلام! از دیدنت خوشحالم.

دوست ۱: I got you something. I hope you like it.

یک چیزی برات گرفتم. امیدوارم خوشت بیاید.

دوست ۲: I’m sure I will. Let me open it!

حتماً خوشم خواهد آمد. بگذار بازش کنم!

دوست ۱: It’s only something small.

چیز کوچکی است.

دوست ۲: Come on. Thank you so much!

بیخیال. خیلی ممنونم

دوست ۱: … Well, what do you think?

… خب نظرت چیست؟

دوست ۲: I love it! It matches my skirt!

خیلی دوسش دارم! به دامنم می آید!

همکار ۱: Your attention, your attention! Tom, could you come over here?

توجه، توجه! تام می‌توانی بیایی اینجا؟

همکار ۲: What’s this?

چه خبره؟

همکار ۱: Tom, in the name of everybody here, I’d like to give you this token of our friendship.

تام از طرف همه در اینجا، می‌خواهم این یادگاری را به نشانه ی دوستی‌مان به تو بدهم.

همکار ۲: Thank you, Bob. This is an honor.

ممنونم باب. باعث افتخار است.

همکار ۱: We thought you might be able to use this at home.

فکر کردیم شاید بتوانی از این در منزل استفاده کنی.

همکار ۲: Let’s see … let me open it.

بیا ببینیم… بگذار بازش کنیم.

همکار ۱: The suspense is killing us.

مُردیم از انتظار

همکار ۲: You’ve wrapped it up tight! … Oh, it’s beautiful.

خب خیلی کادو پیچش کردین! اوه … قشنگ است.

همچنین مهم است که یاد بگیرید چه طور به زبان انگلیسی از شخصی تعریف کنید. هر دوی این تمرین ها مستلزم این هستند که شما بگویید “متشکرم.” این به عنوان عملکرد زبان شناخته می شود. یادگیری این عبارات کاربردیِ مهم می تواند به شما کمک کند تا در  موقعیت های اجتماعی گسترده و متنوعی سلیس تر شوید.