یادگیری مکالمه یا گرامر ؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یکی از بحث برانگیز ترین دو قطبی های زبان انگلیسی را به چالش می گذارد. یادگیری مکالمه یا گرامر ؟ کدام یک مهم تر هستند.

یادگیری مکالمه یا گرامر
یادگیری مکالمه یا گرامر

جواب کوتاه و صریح

یادگیری مکالمه مهم تر است زیرا امروزه تمام متد ها و آزمون های زبان انگلیسی سعی بر برقراری ارتباط با افراد می کنند که همین نشان دهنده اهمیت بیشتر مکالمه است. اما این یعنی گرامر را فراموش کنیم؟ اصلا این طور نیست. در ادامه می بینید که در روش های جدید آموزش زبان انگلیسی آموزش غیر مستقیم گرامر یا Implicit Learning توانسته این مشکل را حل کند.

آموزش گرامر از طریق مکالمه

در همین ابتدای کار برای فهم بهتر موضوع دو متد سنتی  جدید بیان می شوند و شما می توانید بدانید که چرا امروزه نه تنها اهمیت گرامر کم نشده است بلکه بسیار حائز اهمیت نیز می باشد.

متد سنتی Grammar Translation Method

در این روش که به حدود ۱۰۰ سال پیش بر می گردد و هنوز هم متاسفانه در بسیاری از مدارس و آموزشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرد فقط بر روی Writing و گرامر تمرکز می شده است. قوانین گرامری به صورت واضح و به صورت فرمول به زبان آموزان ارائه می شده است و آنها باید با جا به جایی کلمات جمله سازی می کردند. ( شبیه مکاتب در گذشته ) این روش به زبان آموز قدرت مکالمه نمی داده و فقط می توانستند جمله های محدود بسازند.

متد Communicative Language Teaching

این روش نسبتا جدید تر است و  شاید بسیاری از کتاب های حاضر آموزش زبان از آن استفاده می کنند. تمرکز بر روی مکالمه است و زبان آموزان در طی مکالمه به گرامر آشنا می شوند. یعنی شما وقتی متنی در مورد گذشته شخصی می خوانید یا گوش می دهید در صورتی که ندانید جملات گذشته در زبان انگلیسی چطور ساخته می شوند با یک Information Gap و یا حفره اطلاعاتی مواجه می شوید. ذهن شما در صدد پر کردن این حفره بر می اید و خودش فرمول ساخت جمله گذشته در زبان انگلیسی را کشف می کند. این نوع یادگیری اگر چه پیچیدگی های زیادی دارد ، اما مکالمه افراد را به شدت بهبود می دهد. پس مطمئنا متوجه شدید که یادگیری مکالمه یا گرامر می تواند یک سوال باشد که جوابی داشته باشد با این مضمون:

یادگیری مکالمه یا گرامر هر دو با هم امکان پذیر است اگر به روش های روز آشنا باشید.

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به روز ترین سیستم های یادگیری زبان انگلیسی را به زبان آموزان ارائه می دهد. برای دستیابی به اطلاعات بیشتر از دوره های زبان انگلیسی با شماره های ما تماس بگیرید.