نکات و استراتژی های GRE


آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نکات و استراتژی های GRE می پردازد. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اولین موسسه در ایران می باشد که دوره های  GRE را به صورت تضمینی برکزار می کند. اینفو کرافیک زیر در مورد آموزش آزمون GRE را نیز به خوبی مطالعه کنید.

نکات و استراتژی های GRE
نکات و استراتژی های GRE

به نکات و استراتژی های GRE توجه کنید:

۵ نکته و استراتژی اصلی برای GRE

  • ۱- موقع آماده شدن برای برهان گفتاری فقط مطمئن شوید که در یادگیری لغات تجملی و طولانی گیر نکنید. این امتحانی درباره ی دانستن لغات جدید نیست بلکه شما باید پایه ی خود را قوی نگه دارید و به بافت متنی هر لغتی که استفاده می شود توجه مخصوصی کنید.
  • ۲- درک مطلب به نظر راحت می رسد چون جواب ها درست روبه روی شما هستند اما با وجود تعداد جواب های دیگر مشابه، شرکت کنندگان گیج می شوند پس زمان و تلاش مخصوصی را به تمرین درک مطلب ها اختصاص دهید. شما باید قادر باشید تا آن را در حالتی درست فرا بگیرید، گویی بدون هیچ ردی از ابهام گفته شده است.
  • ۳- قسمت برهان کمیت مستلزم سرعت و دقت و به همراه کمی مهارت است. جواب های بعضی از سوالات به راحتی قابل دسترس است که شامل استفاده از ماشین حساب نمی شوند در حالی که بعضی ها مستلزم استفاده ی موثر از ماشین حساب هستند. مفاهیم فرمول ها و متغیرهای اصلی باید در ذهن شخص واضح باشد.
  • ۴- موقعی که صحبت از تمرین رایتینگ می شود، واضح بودن، ارتباط مطالب، اعتبار و بافت متنی نقش مهمی را ایفا می کنند و تصویر واضحی از قدرت بیان شرکت کننده را در اختیار قرار می دهد. نوشتن برای قسمت استدلال مستلزم این است که دانش درستی از واقعیات و ارقام داشته باشید، اگرچه این باعث تقویت نوشته ی شما می شود اما اگر درباره اش مطمئن نیستید از آن استفاده نکنید چون ممتحن می تواند بر مبنای آن سوالات جزئی زیادی از شما بپرسد.
  • ۵- امتحان GRE مستلزم تمرینی مخصوص از تمام مفاهیمی است که ما فکر می کنیم در آن ها عالی هستیم اما با تمرین آن ها مرتکب خطاهایی هم می شویم. پس موقعی که هدفتان شرکت در این امتحان است مفاهیم خود را قوی نگه دارید، در زبان انگلیسی ارتباط برقرار کنید، تا جایی که می توانید بخوانید تا روش نوشتن را متوجه شوید، هر نوع سوال جبری یا هندسی را که در امتحانات آزمایشی قابل دسترس هستند، حل کنید.