آموزش تضمینی زبان فرانسه

آموزش تضمینی زبان فرانسه
کشور فرانسه بیش از هر جای دیگری در دنیا دیده توسط توریست ها دیده شده است. آموزش تضمینی زبان فرانسه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد دوره ای است که شما را قادر می سازد که به راحتی زبان فرانسه را یاد بگیرید و در آزمون های بین المللی زبان فرانسه همانند TCF , TCFq , TEF و … نتیجه مطلوب خود را کسب کنید.

آموزش تضمینی زبان فرانسه
آموزش تضمینی زبان فرانسه

زبان فرانسه زبان بسیار مهمی است. حدود ۳۰ % از کلمه های زبان انگلیسی از زبان فرانسه نشات گرفته اند.
در آمریکا زبان فرانسه چهارمین زبان افرادی است که به صورت زبان مادری آن را کسب کرده اند.
آیا تا به حال فکر کرده اید که چه زبانی است که در همه کشور های دنیا اموزش داده می شود. زبان انگلیسی به علاوه زبان فرانسه تنها زبان هایی در دنیا هستند که در همه کشور های دنیا کلاس های آموزش زبان آنها دایر می باشند.
دو کشور از ۸ کشور گروه G8 ( فرانسه و کانادا ) جزو کشور هایی فرانسوی زبان به حساب می آیند.
آموزش تضمینی زبان فرانسه آموزشگاه زبان ایران آکسفورد هم چنین به شما کمک می کند که در یکی از علمی ترین کشور های جهان ادامه تحصیل بدهید. بسیاری از دانشگاه های معتبر دنیا و بسیاری از اختراعات دنیا همانند HDTV , کارت های هوشمند ، سینما حتی بالن در فرانسه صورت گرفته است.
اما اگر شما هم زبان فرانسه را دوست دارید و یا به آن نیاز دارید دوره های آموزش تضمینی زبان فرانسه ایران آکسفورد با ارائه ضمانت نامه کتبی برای آزمون های بین المللی زبان فرانسه بهترین گزینه شما است. در این دوره اگر زبان آموز به سطح مورد نظر زبان فرانسه خود دست پیدا نکنند مبلغ پرداختی آنها بازگردانده می شود.
پس چه برای کبک و چه برای خود فرانسه نیاز به زبان فرانسه دارید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.