آموزش تولدت مبارک به زبان ایتالیایی

بیایید ببینیم تولدت مبارک به زبان ایتالیایی چطور ترجمه می شود

تولد یکی از مهم ترین تاریخ ها در زندگی هر فرد است. گفتن تولدت مبارک هم می تواند برای افراد مختلف بسیار مهم باشد. خب اگر زبان ایتالیایی را دوست دارید گفتن تولدت مبارک به ایتالیایی برایتان خیلی جالب باشد. پس حتما با این مطلب آموزشگاه زبان ایران آکسفورد همراه باشید تا به راحتی با اصطلاحات مربوط به تولدت مبارک ایتالیایی آشنا شوید.

اگر زبان ایتالیایی را نمی شناسید، توصیه می کنیم حتما این مطلب اهمیت یادگیری زبان ایتالیایی را بخوانید

مستقیم ترین راه برای گفتن «تولد مبارک» در ایتالیایی “buon compleanno,” است اما در واقع چندین راه متداول دیگر وجود دارند که برای بیان آروزهای روز تولد به کار می روند. شاید همچنین علاقه داشته باشید که خود را با سایر عبارات مرتبط با روزهای تولد و نسخه ی ایتالیایی ترانه ی تولد آشنا کنید.

بیان آروزهای روز تولد

بلند بگویید  “buon compleanno!” این مستقیم ترین روش برای گفتن «تولد مبارک» در ایتالیایی است و ترجمه اش به طور تحت اللفظی «روز تولد خوب» می شود.

 • Buon یعنی «خوب» و  compleanno  یعنی روز تولد.
 • کل این عبارت را به صورت bwon kom-pleh-ahn-noh تلفظ کنید: bwon kom-pleh-ahn-noh
تولدت مبارک به زبان ایتالیایی
تولدت مبارک به زبان ایتالیایی

گفتن ” آرزوی بهترین ها را دارم” به صاحب تولد

“tanti auguri!” را آرزو کنید. این عبارت به صورت «تولد مبارک» ترجمه نمی شود. در واقع کلمه ی ایتالیایی برای «تولد» (compleanno) اصلاً در این عبارت ظاهر نمی شود. ابن عبارت به هرجهت معنای «بهترین آروزها» را دارد و روش محبوب ایتالیایی برای نشان دادن خوش نیتی در مورد روز تولد فرد است.

 • Tanti یعنی «بسیاری» و auguri صورت جمع اسم augurio به معنای «آرزو» است. کلّ عبارت به صورت تحت اللفظی به «آروزهای بسیار» ترجمه می شود.
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: tahn-tee ahw-goo-ree

از cento di questi giorni!” استفاده کنید. اگرچه این عبارت مستقیماً حرفی از روزهای تولد نمی زند، اما عبارت ایتالیایی دیگری است که می توانید برای بیان آرزوهای روز تولد از آن استفاده کنید. با استفاده از این اساساً برای پسر یا دختری که تولدش است آرزوی ۱۰۰ سال تواد یا زندگی ای طولانی را دارید.

 • Cento یعنی «صد تا»، di یعنی  “of,”، و questi یعنی «اینها» و giorni یعنی «روزها». ترجمه ی مستقیم این عبارت «صد تا مانند این روزها» می باشد.
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: chehn-toh dee kweh-stee jeohr-nee
 • توجه داشته باشید که همچنین می توانید این را به صورت “cent’anni” یا «صدها سال» کوتاه کنید!
  • این نسخه از عبارت را به این صورت تلفظ کنید: chehn-tah-nee

صحبت درباره ی تولدها به ایتالیایی

آروزهای تان را به سوی “festeggiato.” بگویید.
استفاده از این عبارت ایتالیایی معادل صدا کردن کسی به صورت “birthday boy” یا “birthday girl.” است. با اینحال ترجمه ی مستقیم آن «مجلل» است.

 • عبارت festeggiato از فعل «جشن گرفتن» festeggiare مشتق شده است.
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: feh-steh-jia-toh

“چند سالته؟” به زبان ایتالیایی

با استفاده از “quanti anni hai?” درباره ی سنّ یک نفر بپرسید. این روشی غیر مستقیم برای پرسیدن سنّ یک نفر است اما این سؤال به طور مستقیم به صورت «چند سال تان است؟» ترجمه نمی شود. در عوض از عبارتی ملایم تر برای پسر یا دختری که تولدش است استفاده می کند، «چند سال دارید؟»

 • Quanti یعنی «چه تعداد»، anni یعنی «سالها» و hai یعنی «داشتن» در قالب دوم شخص مفرد.
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: kwahn-tee ahn-nee ai

بالا رفتن سن را با استفاده از  “essere avanti con gli anni.” توصیف کنید. این عبارت اساساً یعنی کسی «سالها را می گذراند» و شما از آن به طریقی تحسین آمیز استفاده می کنید تا نشان دهید کسی هم از لحاظ سنی و هم از نظر عقلی در حال رشد است.

 • Essere یعنی «بودن»، avanti یعنی «رو به جلو»، con یعنی «با»، gli یعنی «حرف تعریف “the,”» و anni یعنی سالها. وقتی در کنار هم قرار بگیرند کل عبارت «جلو رفتن با سالها» خواهد بود یا به طرزی غیر مستقیم تر «پیش رفتن در سالها» است.
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: ehs-ser-eh ah-vahn-tee kohn ghlee ahn-nee

به ایتالیایی بگویید “امروز تولد من است”

تولد خودتان را با oggi compio gli anni.” اعلام کنید. شما به طور غیر مستقیم می گویید «امروز روز تولد من است» اما ترجمه ی مستقیم تر از آن «امروز سالهای خودم را کامل می کنم» خواهد بود.

 • Oggi یعنی «امروز»، compio صورت اول‌شخص مفرد از فعل «کامل کردن» (compiere) است، gli یعنی «حرف اضافه ی the» و anni یعنی «سالها».
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: oh-jee kohm-pioh ghlee ahn-nee

به ایتالیایی بگویید چند ساله هستید

سن خود را با استفاده از صورت “sto per compiere ___ anni”  اعلام کنید. معمولاً از این عبارت استفاده می کنید تا بگویید قرار است به سنی مشخص برسید (جای خالی را پر کنید)، اما بیشتر  از نسلهای قدیمی تر در میان جوانان متداول است. به طور مستقیم تر می گوید «دارم (این تعداد) سال را کامل می کنم.

 • برای گفتن سن تان صرفاً جای خالی را با سن جدید پر کنید. برای مثال اگر ۱۸ ساله می شوید، خواهید گفت “Sto per compiere diciotto anni.”
 • Sto یعنی من هستم، per یعنی «به»، compiere یعنی «پر کردن» یا «کامل کردن» و anni یعنی «سالها».
 • این عبارت را به این صورت تلفظ کنید: stoh pehr kohm-pier-eh ___ ahn-nee