شادباش سال نو میلادی

 

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد فرا رسیدن سال نو میلادی و کریستمس را به تمامی دانشجویان موسسه و هم میهنان عزیزمان در جای جای ایران شادباش می گوید.

It has been a pleasure helping you reach your goals. IRAN OXFORD Language Institute is grateful for good students like you, who make our work satisfying and enjoyable.