سلام و احوالپرسی به زبان ویتنامی + فیلم

چه طور به زبان ویتنامی سلام و احوالپرسی کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تخصصی ترین مرکز برگزار کننده دوره های اموزش زبان های شرق آسیا در ایران می باشد. امروز به بررسی یکی از پرجمعیت ترین زبان های شرق اسیا می پردازیم، منظورمان یادگیری زبان چینی نیست بلکه یعنی زبان ویتنامی. پس بیایید سلام و احوالپرسی به زبان ویتنامی را با هم یاد بگیریم. لغت ویتنامی “chào” وقتی به انگلیسی ترجمه می شود یعنی “سلام”، اما وقتی با کسی به ویتنامی سلام و احوالپرسی می کنید در مجموع نباید از “chào” به خودی خود استفاده کنید. این زبان قوانین متنوعی درباره ی سلام و احوالپرسی با بقیه بر مبنای سن، جنسیت، و آشنا بودن دارد، پس باید آن قوانین را به کار ببندید تا از سلام و احوالپرسیِ مناسبی استفاده کنید.

اصطلاح اصلی سلام در زبان ویتنامی

۱- به عنوان سلام و احوالپرسیِ کلی بگویید “xin chào”

اگر فقط یک سلام و احوالپرسیِ ویتنامی را یاد می گیرید، “xin chào” احتمالاً بهترین انتخاب است.

 • “xin chào” را به شکل sin jow تلفظ کنید
 • لغت “chào” به انگلیسی یعنی “hello”، اما شما به ندرت به تنهایی از آن استفاده می کنید. معمولاً، شما بر اساس سن، جنسیت، و آشنا بودن با شخص دیگر باید لغت دیگری را بعد از آن بیاورید.
 • افزودن “xin” به اول”chào”  باعث می شود تا عبارت مودبانه تر شود. گویشوران بومی ویتنامی معمولاً این را برای کسی که مسن تر یا موردِ تحسین است اختصاص می دهند، اما وقتی عبارتِ پایانی شناخته شده نبود گویشوران غیر بومی می توانند از این عبارت به عنوان روشی مودبانه برای “سلام کردن” به هر کسی استفاده کنند.

فیلم سلام و احوالپرسی زبان ویتنامی

۲– وقتی همسن بودید از “chào bạn” استفاده کنید.

اگر سن شما به کسی نزدیک است، صحیح ترین روش برای “سلام کردن” “chào bạn.” است.

 • “chào bạn” را به شکل jow bahn تلفظ کنید
 • لغتِ “chào” به انگلیسی یعنی “سلام”، و “bạn” روشی غیر رسمی برای گفتنِ “you.” است. این نسخه ی غیر رسمیِ لغتِ “you,” است، با این حال موقع خطاب کردن افراد مسن یا بقیه ی افرادی که باید به آنها احترام بگذارید از آن استفاده نکنید.
 • این عبارت هم برای افراد مذکر و هم مونث مناسب است. شما همچنین می توانید از این عبارت برای “سلام کردن” به شخصی که با او آشنا هستید استفاده کنید، صرفنظر از سن یا جنسیت.

موقع صحبت با افراد مسن از “chào anh” یا “chào chị” استفاده کنید.

اگر شخص دیگر مردی مسن تر است از “chào anh.” استفاده کنید. اگر شخص دیگر خانمی مسن تر است از “chào chị.” استفاده کنید.

 • “chào anh” را به شکل jow ahn تلفظ کنید
 • ·        “chào chị” را به شکل jow jee تلفظ کنید
 • وقتی شنونده مذکر باشد لغتِ “ahn” روشی مودبانه برای گفتنِ “you” است. به طور مشابه، وقتی شنونده مونث باشد لغتِ “chị” روشی مودبانه برای گفتنِ “you” است.
 • توجه داشته باشید که شما به ندرت از این سلام و احوالپرسی ها در مورد کسی استفاده می کنید که جوان تر یا تقریباً همسن شما است.

۴– در مورد افراد جوان تر از “chào em” استفاده کنید.

اگر شما با کسی صحبت می کنید که به طور قابل توجهی از شما جوان تر است، مناسب ترین سلام و احوالپرسی “chào em.” خواهد بود.

 • “chào em” را به شکل jow ehm تلفظ کنید
 • صرفنظر از اینکه شخص مقابل آقا است یا خانم از این سلام و احوالپرسی استفاده کنید.
 • اگر شخص مسن تر یا تقریباً همسن شما است از این سلام و احوالپرسی استفاده کنید.

۵– موقعی که مناسب بود شخص را با اسم کوچکش مورد خطاب قرار دهید.

اگر شما با کسی آشنا هستید، می توانید بعد از اسم شخص “chào” را بیاورید.

 • اگر شخص تقریباً همسن شما یا خیلی با شما آشنا است، می توانید قسمتِ “you” را از سلام و احوالپرسی حذف کنید و فقط اسم را بگویید. از طرف دیگر، اگر شما خیلی با آن شخص آشنا نیستید یا اگر آن شخص مسن تر یا جوان تر است، احتمالاً همچنان باید از ضمیر مناسبِ “you” استفاده کنید.
 • برای مثال، اگر شما با دوستی صمیمی به اسم Hien صحبت می کنید، می توانید به سادگی با “chào Hien.” با آن شخص سلام و احوالپرسی کنید. اگر Hien خانمی مسن تر بود، باید بگویید “chào chị Hien”. اگر خانمی جوان تر بود باید بگویید “chào em Hien.”.
 • همچنین توجه داشته باشید که شما همیشه باید از اسم ارائه شده ی شخص استفاده کنید، نه نام خانوادگی او. این صرفنظر از سن، جنسیت، یا آشنا بودن با شخص صدق می کند.

عبارات بیشتر برای سلام و احوالپرسی در زبان ویتنامی

۱- تلفن را با “Á-lô.” جواب دهید.

وقتی شما تلفن را جواب می دهید، عادی ترین روشِ سلام و احوالپرسی با شخص پشتِ خط استفاده از “Á-lô!” است.

 • “Á-lô” را به شکل ah-loh تلفظ کنید
 • این سلام و احوالپرسی قبل از اینکه خدمات شناساییِ هویت در دسترس باشند گسترش یافت، پس موقعی که تلفن را جواب می دادید هیچ روشی نبود که بدانید گوینده کیست. در نتیجه، ضمایرِ “you” اغلب در تقارن با این عبارت استفاده نمی شوند.
 • در حالیکه این سلام و احوالپرسی در پشت تلفن خیلی مناسب است، شما نباید از آن موقعی که رو در رو با کسی سلام و احوالپرسی می کنید استفاده کنید.

۲– سلام و احوالپرسی های مختلف در ارتباط با ساعت روز را یاد بگیرید.

پدر حالیکه نسبتاً متداول نیست سلام و احوالپرسی را بر اساس ساعتی از روز تغییر دهید، احتمالاً گاهی با چنین سلام و احوالپرسی هایی روبه رو می شوید.

 • این سلام و احوالپرسی ها در ادامه آورده شده است:
 • صبح بخیر: “chào buổi sáng” (jow booh-ee shang)
 • بعدازظهر بخیر: “chào buổi chiều” (jow booh-ee jeeh-oo)
 • عصر بخیر: “chào buổi tối” (jow booh-ee doy
 • در اغلب موقعیت ها، لازم نیست که شما از هیچ کدام از این سلام و احوالپرسی ها استفاده کنید. گفتنِ یک “chào” ساده به همراه ضمیر مناسب کافی است.
 • با این حال، اگر کسی اول یکی از این سلام و احوالپرسی ها را به شما گفت، جواب دادن به آن مناسب خواهد بود.

۳– “khỏe không?” را بپرسید.

فوری بعد از اینکه اول سلام کردید، می توانید با گفتنِ “khỏe không?” بپرسید “how are you”.

 • “khỏe không” را به شکل kweah kohng تلفظ کنید
 • با ترجمه ای تحت الفظی، شما از شخص دیگر می پرسید “healthy or not?” شما می توانید به خودیِ خود از این عبارت استفاده کنید، اما مناسب تر خواهد بود که بر اساس سن و جنسیت ضمیر “you” را به ابتدای عبارت بیفزایید: “bạn” برای کسی که تقریباً همسن شما است، “anh” برای آقایی که مسن تر است، “chị” برای خانمی که مسن تر است، و “em” برای هر کسی که جوان تر است.
 • برای مثال، شما از آقایی که مسن تر است می پرسید “anh khỏe không?”

۴– به سوالات درباره ی سلامتی خود جواب دهید.

وقتی کسی از شما می پرسد “khỏe không?,”، روش های متعددی برای جواب دادن وجود دارد. یک جواب کلیِ خوب این است: “Khoẻ, cảm ơn.”

 • “Khoẻ, cảm ơn” را به شکل kweah, gam uhhn تلفظ کنید
 • این جواب وقتی به انگلیسی ترجمه شود به معنای “I’m healthy, thanks.” است.
 • شما بعد از جواب خود می توانید لغت به لغت به همان سوال برگردید (“khỏe không?”) یا بگویید “Ban thi sao?,” که یعنی “And you?”
 • ·        “ban thi sao” را به شکل ban ty sao تلفظ کنید

۵– با “chào mừng.” به کسی خوش امد بگویید.

اگر شما با کسی که به خانه، محل کار، یا رویدادی آمده است سلام واحوالپرسی می کنید، می توانید با گفتنِ “chào mừng,” با او سلام و احوالپرسی کنید، که معادل ویتنامیِ “welcome.” است.

 • “chào mừng” را به شکل jow munn تلفظ کنید
 • قسمتِ “mừng” این عبارت یعنی “welcome,”، پس در ذات شما می گویید “good welcome.”