کسب نمره بالا در آزمون اسپیکینگ تافل

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به تکنیک هایی برای کسب نمره بالا در آزمون اسپیکینگ تافل می پردازد تا بتوانید در این بخش از آزمون نمره بالاتر از ۱۰۰ را کسب کنید. شما هم می خواهید تافل بدهید؟ پس :

کسب نمره بالا در آزمون اسپیکینگ تافل
کسب نمره بالا در آزمون اسپیکینگ تافل

روش هایی برای کسب نمره بالا در آزمون اسپیکینگ تافل

در دو تمرین ادغامی باقی مانده، آزمون دهندگان به یک سخنرانی آکادمیک یا مکالمه‌ای درباره‌ی زندگی دانشجویی گوش می‌کنند، و سپس به سؤالی درباره‌ی آنچه که شنیده‌اند، جواب می‌دهند. در تمارین ادغامی، توانایی آزمون دهندگان در انتقال مؤثر اطلاعات از منابع ریدینگ و لیسنینگ سنجیده می‌شود. مقدار زمان کمی برای آمادگی داده می‌شود.

  1. تحویل: صحبت شما تا چه اندازه روان است؟ تلفظ شما چگونه است؟ آیا به طور واضح صحبت می کنید؟ آیا از لهجه‌ی درست استفاده می‌کنید؟
  2. استفاده از زبان: سطح لغاتی که شما برای ابراز ایده‌هایتان استفاده می‌کنید، چیست؟ آیا از ساختارهای جمله‌ی پیچیده استفاده می‌کنید؟ آیا افعال، ضمایر، و زمان‌ها را سر جای مناسب خود عوض می‌کنید؟
  3. ارتقای موضوع: شما تا چه اندازه کامل جواب سوال را می‌دهید؟ آیا شما ایده‌های خود را به طور واضح بیان می‌کنید؟ آیا به خوبی به هم مرتبط هستند؟

سؤال ۱: به یک متن گوش کنید، و سپس درباره ی یک شخص، مکان، یا شی که برایتان آشنا است، صحبت کنید.

سؤال ۲: دو موقعیت یا عقیده توصیف می‌شوند. بیان کنید و توضیح دهید کدام یکی را ترجیح می دهید و چرا؟

سؤال ۳: متنی را که درباره‌ی موضوع مرتبط با محوطه ی دانشگاه است بخوانید و به آن گوش کنید. عقیده ی خود را درباره‌ی آنچه که گوش کردید، توضیح دهید. اطلاعات را از هر دو منبع خلاصه و ترکیب کنید.

سؤال ۴: متنی را درباره‌ی موضوعی آکادمیک بخوانید. سپس، به قسمتی از یک سخنرانی درباره‌ی موضوع آکادمیک مشابه گوش کنید. ارتباط بین هر دو را توضیح دهید و این که چگونه این بحث، مفهوم را در ریدینگ به تصویر می‌کشد.

سؤال ۵: به مکالمه‌ای درباره ی مشکلی مربوط به دانشگاه گوش کنید. مشکل را توصیف کنید، و سپس عقیده‌ی خود را درباره‌ی راه حل بگویید.

سؤال ۶: به قسمتی از یک سخنرانی گوش کنید که معلم در آن مفهومی را توضیح می دهد یا مشکلی را مشخص می کند. مفهوم یا مشکل اصلی را با استفاده از نکات مطرح شده در سخنرانی توضیح دهید.

سعی کنید وقتی تمرین می‌کنید با ساعت برای خود وقت تعیین کنید.