اصطلاحات زبان هندی مبتدی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد اصطلاحات زبان هندی مبتدی را برای دوستداران زبان هندی در زیر می آورد. اگر شما هم این به زبان هندی نیاز دارید پس حتما این متن را تا انتها دنبال کنید.

اصطلاحات زبان هندی مبتدی
اصطلاحات زبان هندی مبتدی

به اصطلاحات زبان هندی مبتدی توجه کنید:

۱

خود را با اسامی هندی آشنا کنید. در هندی، همه ی اسامی که برای صفات، مکان ها و آدم‌ها استفاده می‌شوند، جنسیت دارند: مذکر (M) یا مؤنث (F). مطمئن شوید که همه ی جنسیت ها یا اسامی هندی را به خاطر سپرده اید، چون جنسیت اسامی هندی برای گرامر و ارتباط مناسب در این زبان مهم است.

شما می‌توانید برای تعیین جنسیت یک اسم از قانونی عمومی استفاده کنید. لغاتی که به مصوت आ با تلفظ aa ختم می‌شوند معمولاً مذکر هستند و کلماتی که به مصوت ई با تلفظ ee ختم می شوند معمولاً مؤنث هستند. به خاطر داشته باشید که این این قانون موارد استثنای زیادی دارد. برای اطمینان، می بایست جنسیت همه ی اسامی را از طریق حفظ کردن و تمرین زیاد به خاطر بسپارید. آن ها را جملات و عبارات هندی به کار ببرید.

برای مثال، اسم लड़का  با تلفظ ladkaa برای پسر است و اسم लड़की  با تلفظ ladkee دخترانه است. قانون عمومی جنسیت در مورد این اسامی صادق است.

اما اسمهایی مانند मेज़  با تلفظ mez (مؤنث) به معنای میز یا घर  با تلفظ ghar به معنای خانه (مذکر) همه ی از موارد استثنای قانون عمومی جنسیت هستند.

۲

ضمایر هندی را یاد بگیرید. برای برقرار ارتباط کارآمد در زبان هندی باید ضمایر ساده مثل او (مذکر)، او (مؤنث)، من، ما، آن‌ها را یاد بگیرید. ضمایر در زبان هندی عبارتند از:

اول شخص مفرد: من मैं  با تلفظ main

اول شخص جمع: ما हम  با تلفظ hum

دوم شخص مفرد: تو तू با تلفظ too (صمیمی)

دوم شخص جمع: شما तुम  با تلفظ tum (غیر رسمی)، आप  با تلفظ aap (رسمی)

در نظر داشته باشید که هر ضمیر بسته به میزان مؤدبانه بودن در یک مکالمه به کار می‌رود. باشد از صورت رسمی आप  با تلفظ aap وقتی استفاده کنید که با کسی برای اولین بار ملاقات می کنید، با فردی بزرگتر حرف می‌زنید یا مایل هستید به طرف صحبت تان احترام نشان دهید.

صورت غیر رسمی तुम  با تلفظ tum وقتی استفاده می‌شود که با دوستان یاد اقوام نزدیک خود صحبت می کنید.

 

  • سوم شخص مفرد: यह yah – He / She/ It / This  او/آن/این
  • سوم شخص جمع: वह vah – He / She/ It / That  او/آن
  • در هندی گفتاری، این لغات به طور کمی متفاوتی تلفظ می شوند: यह به شکل yeh تلفظ می شود و वह به شکل voh تلفظ می شود. وقتی درباره ی شخصی یا چیزی صحبت می کنید که به شما نزدیک است باید از यह yeh استفاده کنید. برای مثال، اگر شخصی کنار شما ایستاده است، از यह yeh استفاده کنید.
  • موقعی که درباره ی شخص یا چیزی صحبت می کنید که دور است شما باید از वह voh استفاده کنید. برای مثال، اگر شخصی آن طرف خیابان ایستاده است، شما از वह voh استفاده می کنید.
  • وقتی شک دارید از वह voh استفاده کنید.
  • سوم شخص جمع: ये ye – These / They این ها/آن ها
  • سوم شخص جمع: वे ve – Those / They آن ها
  • شما اغلب می شنوید که वे ve مانند“voh” مفرد تلفظ می شود. تلفظِ سوم شخص جمع قوانین مشابه را دنبال می کند: ये ye برای مردم/اشیای نزدیک به شما (در مورد فاصله) است و वे vo برای مردم/اشیایی که دور هستند.
  • توجه داشته باشید که هم यह yeh و هم वह voh  می توانند به معنای “he” یا “she” باشند. در هندی، تلفظ سوم شخص بر مبنای جنسیت شخصی که درباره اش صحبت می کنید، نیست. برای مشخص کردن این که آیا شخص با “he” یا “she” صحبت می کند، شما باید به بافت جمله توجه کنید.

۳

افعال هندی را مطالعه کنید. با یادگیری افعال هندی در فرم مصدر (در انگلیسی، “to ___”) شروع کنید، چون افعال در هندی با حذف انتهای مصدر و افزودن پسوندهای دیگر صرف می شوند. مصدرهای هندی به ना naa منتهی می شوند.

  • مثال های مصدرهای هندی شامل این ها هستند: होना honaa – to be بودن؛ पढ़ना padnaa – to read or to study خواندن یا مطالعه کردن؛ बोलना bolnaa – to speak صحبت کردن؛ सीखना seekhnaa – to learn یاد گرفتن؛ जाना jaanaa – to go رفتن.

شما همچنین باید صرف افعال را تمرین کنید تا طبقه بندی های گرامری را بازتاب دهید.