طراحی آزمون آیلتس چگونه انجام می شود؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بررسی می کند که طراحی آزمون آیلتس چگونه انجام می شود؟ شاید برایتان سوال شده باشد که پطور این حجم از آزمون در بسیاری از کشور های دنیا بدون مشکل برگزار می شود. با ما باشید تا بدانید این آزمون تا په میزان حرفه ای برگزار می شود و دیگر حرف اشخاصی که صحبت از هک کردن آزمون یا چیزی شبیه این را می کنند را باور نکنید.

طراحی آزمون آیلتس چگونه انجام می شود؟
طراحی آزمون آیلتس چگونه انجام می شود؟

اما طراحی آزمون آیلتس چگونه انجام می شود؟

۶ مرحله از ایجاد آزمون

شروع

متخصصین زبانی کمیسیون های آیلتس از بریتانیا، ایالات متحده، استرالیا، زلاندنو و کانادا سؤالاتی طراحی می کنند. برای حصول اطمینان از یکنواختی و کیفیت سؤالاتی که تحویل داده اند، آیلتس اقدام به تعین یک سری از ویژگی ها برای تأمین راهنمایی می کند که چگونه هر آیتم باید طراحی شود.

پیش ویرایش

متخصصین آیلتس درباره ی محتوا صحبت می کنند تا تعیین کنند آنها با همه ی ملزومات مطابقت دارند. در میان این ویژگی ها موضوع مورد پرسش و سطح لازم برای دانش است. مواردی هستند که پرسشهای تحویل داده شده پایین تر از استانداردهای آیلتس هستند. اگر این اتفاق بیافتد، آیلتس سؤالات را برای بازبینی بیشتر ارجاع می دهد.

ویرایش

طراحان سؤالات در مورد خروجی های خود بر اساس بازخورد پیش ویرایش تجدید نظر می کنند. متخصصین آیلتس کار آنها را به محض تحویل مجدد دوباره بررسی می کنند. و سپس اگر همه چیز مطابق ویژگی های تعیین شده باشد، محتوا برای مرحله ی پیش آزمون تأیید می شوند؛ در غیر اینصورت خروجی های آنها برای بازبینی بیشتر برگردانده می شود.

پیش آزمون

خروجی های تأیید شده بر روی شرکت کنندگان از سرتاسر جهان آزمایش می شود. بخش تأیید اعتبار و خدمات اطلاعاتی در قسمت ارزیابی انگلیسی دانشگاه کمبریج سپس نتایج آزمون را جمع آوری کرده، تفسیر نموده و تحلیل می کند. این به آیلتس کمک می کند تا تعیین کند آیا یک محتوا می تواند در نسخه ی نهایی آزمون شامل شود یا خیر؟

استاندارد درست کردن

متخصصین آیلتس در این مرحله سطح سختی محتوا برای بخشهای لیسنینگ و ریدینگ آزمون را ارزیابی می کنند به این ترتیب که اجازه می دهند آزمون دهندگان آزمایشی به آنها پاسخ دهند. آنهای اقداماتی انجام می دهند که تضمین کند آزمون دائماً توانایی شرکت کنندگان را ارزیابی می کند.

ساختار و نمره دهی در آزمون

آخرین نسخه های آزمون برای لیسنینگ، ریدینگ، رایتینگ و اسپیکینگ نهایی شده اند. متخصصین آیلتس ارزیابی نهایی را انجام می دهند تا مطمئن شوند آزمون مطابق همه ی استانداردهای تعیین شده است. در میان جنبه هایی که آنها در نظر می گیرند عبارتند از تعادل بین انواع متن، گستره ی لحن و لهجه در امتحان لیسنینگ و سطوح سختی فرعی برای اقلام امتحان.