زبان کره ای چند حرف دارد ؟

زبان کره ای چند حرف دارد ؟
الفبای زبان کره ای یا Hangul در کره جنوبی و یا Chosongul در کره شمالی از قرن پانزدهم برای نوشتن زبان کره ای به وجود آمده است. جواب اینکه زبان کره ای چند حرف دارد همانند زبان چینی نیست. زیرا در زبان چینی اصلا الفبایی وجود ندارد اما بر عکس زبان کره ای دارای الفبا می باشد. در الفبای مدرن زبان کره ای حدود ۲۴ حرف وجود دارد که شامل حروف بی صدا و با صدا می شود. اما الفبای کره ای با آنچه شما در ذهتان دارید کمی متفاوت است. آموزشگاه زبان ایران آکسفورد در این بخش به زیر و بم حروف زبان کره ای اشاره می کند.

زبان کره ای چند حرف دارد
زبان کره ای چند حرف دارد

الفبای زبان کره ای بر عکس الفبای فارسی و یا انگلیسی پشت سر هم نوشته نمی شوند بلکه از ترکیب آنها یک مجموعه یا Han به وجود می آید که یک بخش یا syllable را به وجود می آورند. هر بخش یا Syllable در زبان کره ای می تواند دو تا شش حرف بی صدا داشته باشند و حداقل یک حرف صدادار. پس تا اینجا متوجه شدیم که زبان کر ای چند حرف دارد اما سوال ایجاست چند حرف صدادار و چند حرف بی صدا در این زبان وجود دارد. ۱۴ حرف بی صدا ja-eum و ده حرف صدادار mo-eum تشکیل دهنده این الفبای پیچده می باشد. ترتیب حروف نیز در زبان کره ای کمی متفاوت است . ترتیب بر اساس محل تولید صدا و حروف به وجود می آید به عنوان مثال حروف حلقی و…
پس فهمیدیم زبان کره ای چند حرف دارد ؟ اما نکات زیر نیز می تواند برایتان مفید باشد:
جهت نوشتن کلمات در زبان کره ای از سال ۱۹۸۰ بیشتر از چپ به راست و به صورت افقی نوشته می شوند. قبل از آن کاملا برعکس بود و یعنی کلمات از راست به چپ و از بالا به پایین نوشته می شد.
برخی از کارشناسان زبان کره ای پیشنهاد استفاده از حروف لاتین را به جای این حروف داده اند.
اگر شما هم دوست دارید در آموزش زبان کره ای شرکت کنید با شماره های موسسه زبان ایران آکسفورد ۸۸۹۳۴۴۷۵ و ۸۸۸۹۱۶۶۹ تماس بگیرید.