وقتی شما سوالی را در امتحان اسپیکینگ آیلتس متوجه نمی شوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد مطمئن است که همه داوطلبین آیلتس این نکته را در ذهن خود بررسی می کنن که وقتی شما سوالی را در امتحان اسپیکینگ آیلتس متوجه نمی شوید چه کار باید کنید. با ما همراه باشید تا جواب این معمای آیلتس را بگیرید.

وقتی شما سوالی را در امتحان اسپیکینگ آیلتس متوجه نمی شوید
وقتی شما سوالی را در امتحان اسپیکینگ آیلتس متوجه نمی شوید

وقتی شما سوالی را در امتحان اسپیکینگ آیلتس متوجه نمی شوید چه کار باید انجام دهید:

در امتحان اسپیکینگ آیلتس تعدادی عبارات مفید وجود دارند که اگر سوالی باشد که متوجه نشوید یا برای فکر کردن به پاسخِ خود به زمان احتیاج داشته باشید می توانند در سراسر آزمون به شما کمک کنند.

گاهی احتمال دارد که شما سوالی را که ممتحن می پرسد متوجه نشوید و اگر بتوانید به خوبی از عهده ی مشکل برقراریِ ارتباط برآیید این در واقع می تواند برایتان خوب باشد. ممتحن در قسمت ۱ و قسمت ۲ امتحان اسپیکینگ آیلتس نمی تواند سوالات را به طرز دیگری بیان کند، آن ها فقط می توانند سوالات را تکرار کنند. بنابراین، شما عباراتی مانند این را لازم دارید.

درخواست از ممتحن برای تکرار یک سوال در قسمت ۱ یا قسمت ۲

 • ببخشید، من متوجه نمی شوم
 • ببخشید، من کاملاً متوجه آن نشدم

ببخشید، مطمئن نیستم منظورتان را فهمیده باشم

 • می شود لطفاً دوباره آن را تکرار کنید؟
 • ببخشید، چی فرمودید؟
 • ببخشید متوجه نشدم.

اگر شما در قسمت ۳ چیزی را متوجه نشدید ممتحن می تواند سوالات را به طرز دیگری بیان کند پس می توانید از عباراتی مانند این استفاده کنید.

درخواست برای بیانِ واضح در قسمت ۳

 • ببخشید، آیا منظورتان این است {آن چه را که درباره ی سوال فکر می کنید توضیح دهید}؟
 • منظورتان چیست {لغاتی را که متوجه نمی شوید تکرار کنید}؟
 • مطمئن نیستم که متوجه منظورتان شده باشم. می توانید سوال را به طرز دیگری بیان کنید لطفاً؟

علاوه بر عباراتی که می توانند موقعِ متوجه نشدن یک سوال به شما کمک کنند باید با عباراتی هم آشنا باشید که می توانید از آن ها استفاده کنید تا برای فکر کردن زمان بخرید. اگر شما کمی وقت بگذارید تا جواب خود را سازمان دهی کنید می تواند بسیار اثرگذارتر باشد.

بازی با عبارات به خاطر خرید زمان برای فکر کردن

 • این سوال خیلی جالبی است.
 • من قبلاً درباره اش فکر نکرده بودم. اجازه دهید فکر کنم.
 • خب، من خیلی مطمئن نیستم اما…
 • گفتنش سخت است اما…
 • من خیلی خوشحال هستم که شما این سوال را از من پرسیدید.

به یاد داشته باشید که گفتن چیزی بهتر از نگفتن است پس این نوع از عبارات می توانند واقعاً به شما کمک کنند تا از عهده ی موقعیت های سخت برآیید.