چگونه انگیزه یادکیری زبان انگلیسی را در خود ایجاد کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان آموزان نشان می دهد که چگونه انگیزه یادکیری زبان انگلیسی را در خود ایجاد کنید و بتوانید در آموزش زبان انگلیسی بسیار با انگیزه بمانید.

اما چگونه انگیزه یادکیری زبان انگلیسی را در خود ایجاد کنید

چگونه انگیزه یادکیری زبان انگلیسی را در خود ایجاد کنید
چگونه انگیزه یادکیری زبان انگلیسی را در خود ایجاد کنید

خود را در آینده تصور کنید
تصور کنید که می‌توانید دقیقاً همانطور که به زبان اول خود صحبت می‌کنید با گویشوری بومی صحبت کنید. تصور کنید که باقی مردم هم می‌خواهند به خوبی شما انگلیسی صحبت کنند. احتمال نوشتن ایمیل برای آدم‌ها از سرتاسر دنیا را تصور کنید.
چیزهایی را که همین حالا خوب بلد هستید را به خاطر بیاورید
شما همین حالا هم مقداری انگلیسی می‌دانید (دارید در این لحظه مقاله‌ای را به انگلیسی می‌خوانید). این موفقیتی بزرگ است! حالا وقت موفقیت‌های بیشتر است. وقت شروع به استفاده‌ی روش‌های قوی‌تری برای یادگیری مؤثر است. وقت حصول دانشی تأثیرگذار از انگلیسی است.
به خاطر داشته باشید که خیلی چیزها را نمی‌دانید
خوب هستید اما انگلیسی‌تان احتمالاً عالی نیست. احتمالاً نمی‌توانید برنامه‌های تلویزیونی انگلیسی را متوجه شوید، کتاب‌های انگلیسی بخوانید، به راحتی با گویشوران بومی صحبت کنید، بدون ایراد نامه بنویسید و غیره.
هر زمان که می‌توانید از انگلیسی استفاده کنید
احتمالاً مهم‌ترین راه برای افزایش انگیزه‌ی‌تان استفاده از انگلیسی است. استفاده از انگلیسی جالب است. واقعاً لذتبخش است که از انگلیسی خود برای خواندن کتابی خوب استفاده کنید، آهنگی را متوجه شوید، فیلمی جالب را تماشا کنید، پاسخ سؤالی برای مشکلی رایانه‌ای را پیدا کنید، با گویشوری بومی ایمیل ردّ و بدل کنید و غیره. هرچه بیشتر از انگلیسی استفاده کنید، بیشتر می‌خواهید که آن را به کار ببرید.
با مردم درباره‌ی انگلیسی صحبت کنید
این روشی خیلی ساده است، اما مؤثر می‌باشد. این چنین کار می‌کند: شما معمولاً درباره‌ی چیزهایی صحبت می‌کنید که برایتان جالب است. اما مخالف این هم درست است. اگر شروع به صحبت درباره‌ی موضوعی کسل‌کننده کنید، به آن علاقه‌مند خواهید شد.
دوستی را پیدا کنید که به انگلیسی صحبت می‌کند
اگر می‌توانید دوستی را پیدا کنید که انگلیسی صحبت می‌کند و در سطحی مشابه شما است، در موقعیتی عالی خواهید بود:
کسی را خواهید داشت که درباره‌ی انگلیسی با او صحبت کنید. این مکالمات علاقه‌ی شما به انگلیسی را همانطور که در قسمت قبل گفته شد افزایش می‌دهند.