نحوه ابراز ناامیدی در زبان انگلیسی

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به نحوه ابراز ناامیدی در زبان انگلیسی اشاره می کند و شما را برای زمانی که می خواهید این احساس را بیان کنید آماده می کند. پس برای آشنایی بیشتر این مطلب آموزش زبان انگلیسی را به دقت بخوانید.

نحوه ابراز ناامیدی در زبان انگلیسی
نحوه ابراز ناامیدی در زبان انگلیسی

اما نحوه ابراز ناامیدی در زبان انگلیسی را ببینید:

ما همه ی تلاش خود را می کنیم و امیدواریم که همه به خوبی با هم کنار بیایند‌. متاسفانه، این حالت همیشگی نیست و ما باید ناامیدی را ابراز کنیم. احتمال دارد که ما از مردم دیگر یا از خودمان ناامید شویم. در مواقع دیگر، ما احتمالاً می خواهیم دیدگاه خود را ابراز کنیم که آن چه که انتظار داشتیم طبق برنامه پیش نرفت. برای این موقعیت ها، مهم است که موقع ابراز ناامیدیِ خود استفاده از  register (سبک رسمی و غیر رسمی) را به یاد داشته باشیم.

ابراز ناامیدی و یأس از خود

I wish I + Past Simple = Present Disappointments

استفاده از “I wish”   با گذشته ی ساده برای ابراز چیزی که در زمان حال از آن ناامید شده اید. این مشابه استفاده از جمله ی شرطیِ غیر واقعی برای بیان یک چیز تخیلی است.

ای کاش شغل بهتری داشتم.

ای کاش زمان بیشتری برای خانواده‌ام داشتم.

ای کاش ایتالیایی حرف می‌زدم.

I wish I + Past Perfect = Regrets about the Past

کاربرد “I wish” با ماضی بعید برای بیان تأسف به خاطر چیزی به کار می‌رود که در گذشته رخ داده است. این شبیه است به کاربرد شرطی غیرواقعی در گذشته برای مطرح کردن نتیجه‌ای متفاوت در گذشته.

ای کاش برای آن شغل استخدام شده بودم.

ای کاش در مدرسه بیشتر تلاش می‌کردم.

ای کاش وقتی جوان بودم پول بیشتری پس انداز کرده بودم.

If only I + Past Simple = Present Disappointments

این صورت برای مطرح کردن چیزهایی به کار می‌رود که از آن‌ها در زمان حال خرسند نیستیم. این شبیه به فرم بالا است.

کاش می‌توانستم بهتر فوتبال بازی کنم.

کاش می‌توانستم ریاضی را درک کنم.

کاش اتومبیل سریع‌تری داشتم.

If only I + Past Perfect = Regrets about the Past

این صورت برای مطرح کردن پشیمانی‌های مربوط به تجارب گذشته است. شبیه به “wish + past perfect.”

اگر فقط زودتر به این شهر آمده بودم.

اگر فقط از او تقاضای ازدواج کرده بودم.

اگر فقط سال پیش از این موضوع خبر داشتم.