چطور به سریع صحبت کردن در زبان روسی عادت کنیم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد زبان روسی را به عنوان یکی از کاربردی ترین زبان های زنده دنیا آموزش می دهد. اما امروز می خواهیم برای زبان اموزان بیان کنیم که چطور به سریع صحبت کردن در زبان روسی عادت کنیم ؟ این متن جواب این سوال را خواهد داد.

چطور به سریع صحبت کردن در زبان روسی عادت کنیم
چطور به سریع صحبت کردن در زبان روسی عادت کنیم

اما چطور به سریع صحبت کردن در زبان روسی عادت کنیم :

Ты говоришь по-русски?

اگر شما عبارت بالا را متوجه می شوید، شگفت انگیز است، آن چه را که می خواهم بگویم در زبان بعدی خود اعمال کنید. اگر شما تازه در حال دریافت نتایجِ Google Translate هستید، کارهایی داریم که باید انجام دهیم. احتمال دارد که شما به مدت طولانی تری از آن چه که دوست داشته اید، در حال مطالعه ی زبان روسی بوده باشید. احتمالاً شما آن را ساده گرفته اید، یک لغت در هفته، یک صرف فعل در سال. صرف نظر از دلایل خود، هر دوی ما می دانیم آن چه که شما واقعاً می خواهید این است که الان به زبان روسی صحبت کنید. احتمال دارد که شما بگویید، “اما در تلاش، رضایت وجود دارد.” و حق با شما است، شاید در اختارهایِ عمیقِ تلاش بارقه ای از رضایت وجود داشته باشد. اما همین الان هم من و هم شما به دلیل رضایت بزرگ تری که آن هم صحبتِ شیوا و سلیس به زبان روسی است با خوشنودی دست از تلاش می داریم. پس به آن چه که قرار است به شما بگویم دقت زیادی کنید، چون این روشی مطمئن برای این است که فوری به زبان روسی صحبت کنید.

شما از قبل روسی صحبت می کنید

شما به هر زبان دیگری هم صحبت می کنید. متوجه هستید که قسمت عمده ای از یادگیری زبان به این باور بستگی دارد که شما صحبت به زبانی جدید را خواهید آموخت. اما فرض بر این است که شما در حال حاضر به این زبان صحبت نمی کنید و، برای دنبال کردن رشته ی افکار، پیشنهاد این است که بی کفایت هستید. اما شما بی کفایت نیستید. شما هر زبانی را مشابه بومی ها سلیس صحبت می کنید. شما برای صحبت به زبان روسی همان دهان، مغز، هوش، و همان توانایی را دارید، درست مانند دهان تمام آدم هایی که این بعدازظهر با آن ها روبه رو می شوید که از لب هایشان لغات روسی بیرون می آید. احتمال دارد که شما بگویید، “اما لغات بیرون نمی آیند.” خب، شما احتمالاً متقاعد شده اید که زبان روسی سخت است، چون به خاطر این دلیل یا دلیلی دیگر، این چیزی است که مردم به شما گفته اند. اما باور کنید، آن چه مردم می گویند چرند است، و شما باید از هر کسی که از سخت بودن چیزی صحبت می کند، دور شوید، خواه زبان باشد یا هر چیز دیگری.

خود را رها کنید

مانع اصلی که زبان آموزان با آن روبه رو می شوند به خود سخت گرفتن است. دلیلش می تواند این باشد که شما از صحبت کردن خیلی می هراسید، یا درباره ی این که چه طور صحبت می کنید کمرو باشید. شاید شما نمی توانید خود را در حال صحبت به زبان دیگری مجسم کنید. یا با حالات صورت مردمی اذیت شده اید که فکر می کنید وقتی نمی توانید لغاتِ درست را ابراز کنید این حالت پیش می آید. اغلب سخت ترین مشکلی که خواهید داشت مشاهده ی پیشرفت است. شما به هدف بزرگ توجه می کنید، اما هدف بزرگ به نظر می رسد که خیلی دور است… اما همه ی آن ها اشتباه است، و این فقط نوعی شک نادرست به خود است، و اساسش سیال است، که جلوی شما را می گیرد. شما نباید به موضوعِ یکسان باقی ماندن خود اهمیت دهید، چون تمام هدفِ صحبت به یک زبان جدید عوض شدن است. همه چیز سیال است. همین طور شما.

گرامر را فراموش کنید

گرامر بی معنی است. واقعاً، وقتی دارید زبانی جدید را می آموزید این یکی از بزرگ ترین اتلاف های وقت است. گرامر به طور طبیعی از طریق استفاده از زبان پیشرفت می کند. به جای یادگیری چگونگی صرف افعال، نگران کسب لغات، و اسپیکینگ باشید. زبان کاملاً اصطلاحی است. شروع به صحبت کنید، و یادگیری در این باره که زبان چه طور صحبت می شود را متوقف کنید.

مغز خود را از زبان روسی پر کنید

به خصوص اگر شما یک مبتدی هستید، قصدتان این است که هر روز مغز خود را از زبان روسی پر کنید تا یک آستانه ی تحمل را برای زبان پرورش دهید. به اخبار روسی گوش کنید، تلویزیون را به روسی تماشا کنید، نامه های عاشقانه به روسی بنویسید. وقتی شما یک لغت جدید را می آموزید، چند دفعه آن را به خود بگویید. روشی که بهترین کارکرد را برای من موقع خواندن روزنامه های روسی داشته است نوعی توقف، ترجمه، و ادامه دادن است.

از استعاره استفاده کنید

به سادگی فکر کردن به یادگیری زبان در روشی جالب تمام فرایند را در جهت بهتر شدن تغییر می دهد. شما می توانید یک استعاره بسازید که به بهترین شکل مناسبتان باشد.