چگونه در رایتیگ تافل نمره خوب کسب کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تکنیک هایی را اموزش می دهد تا بدانید چگونه در رایتیگ تافل نمره خوب کسب کنیم؟ پس اگر داوطلب تافل اینترنتی هستید این مطلب را بخوانید.

چگونه در رایتیگ تافل نمره خوب کسب کنیم؟
چگونه در رایتیگ تافل نمره خوب کسب کنیم؟

اما چگونه در رایتیگ تافل نمره خوب کسب کنیم؟

  • آزمون دهندگان در یک تسک جامع به خواندن متنی کوتاه درباره‌ی موضوعی دانشگاهی خواهند پرداخت. سپس به گویشوری گوش می‌کنند که یک جنبه‌ی آن موضوع را توضیح می‌دهد. یک مؤلفه‌ی نوشتاری شامل خلاصه کردن و تحلیل آن چیزی است که خوانده و نوشته‌اید.
  • در تسک مجزا، هشداری مکتوب درباره‌ی نظر آزمون دهنده بر روی موضوعی مشخص سؤال می‌کند. پاسخ نوشتاری باید ارائه دهنده‌ی استدلالی منطقی به شیوه‌ای منظم و از لحاظ گرامری درست باشد.

هر سؤال رایتینگ بر اساس معیارهای زیر در مقیاس ۰ تا ۵ ارزشیابی می‌شود:

  • توسعه‌ی درست: آیا به آنچه سؤال مطرح کرده است، پاسخ می‌دهید؟ آیا ادعاهایتان مبنای واقعی دارد؟
  • سازماندهی: آیا سازماندهی مقاله معنی می‌دهد؟ آیا مراحل انتقالی به جریان خوب آن کمک می‌کنند؟
  • کاربرد زبان: سطح سختی واژگان استفاده شده، چقدر است؟ ساختار جملات چقدر پیچیده و متنوع است؟

سؤال ۱: متنی درباره‌ی یک موضوع بخوانید. سپس به کنفرانسی مرتبط با آن اما از نگاهی متفاوت گوش کنید. پاسخی بنویسید که کنفرانس را خلاصه می‌کند و توضیح می‌دهد که چگونه با موضوعات مطرح شده در متن ریدینگ مرتبط است. پاسختان باید نزدیک به ۲۰۰ کلمه باشد اما هیچ محدودیتی برای حداکثر تعداد لغات وجود ندارد.

نکات:

  • قسمت ریدینگ را حفظ نکنید. به هنگام نوشتن مقاله آن را روی صفحه‌ی خود خواهید داشت.
  • به ایده‌ی اصلی نگاه کنید و از نکات کلیدی یادداشت بردارید.
  • ایده‌ی اصلی را با خواندن اجمالی پاراگراف اول، تشخیص دهید. معمولاً ۳ پاراگراف بعدی برای توسعه‌ی ایده استفاده می‌شوند.

سؤال ۲: نظرتان را راجع به یک مسئله در حداقل ۳۰۰ لغت درباره‌ی موضوعی مشخص بنویسید.

نکات:

  • با حفظ کردن پاراگراف‌ها یا مقالاتی که قبلاً خوانده‌اید تلاش به آماده‌سازی یک مقاله پیش از موعد نکنید.
  • شما به گرامری بی‌نقص برای کسب ۵ نمره‌ی کامل یک سؤال ندارید. به معیارهای ارزیابی توجه کنید.