چه طور به زبان آفریکانس با مردم سلام و احوالپرسی کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برگزار کننده دوره های آموزش Afrikaans در ایران میباشد. زبان آفریقای جنوبی یکی از زبان های کاربردی برای افراد می باشد. اما چه طور به زبان آفریکانس با مردم سلام و احوالپرسی کنید ؟ با ما همراه باشید تا به اصطلاحات کلیدی این زابن دست پیدا کنید.

چه طور به زبان آفریکانس با مردم سلام و احوالپرسی کنید
چه طور به زبان آفریکانس با مردم سلام و احوالپرسی کنید

اما چه طور به زبان آفریکانس با مردم سلام و احوالپرسی کنید :

آفریکانس یک زبان آلمانی غربی است که از هلندی مشتق شده و بیش تر در آفریقای جنوبی و جمهوری نامیبیا صحبت می شود. زبان آفریکانس در حال حاضر توسط بیش از شش میلیون نفر در آفریقا صحبت می شود و برای عبارات و زبان عامیانه ی منحصر بفرد خود شناخته شده است. به طور معمول، مردم آفریقای جنوبی با دست دادن با هم سلام و احوالپرسی می کنند و احتمال دارد که خانم ها به عنوان حالتی از خوش و بش گونه ی همدیگر را ببوسند. همچنین روش های مختلفی برای گفتن “سلام”، “حال شما چه طور است؟” و سلام و احوالپرسی های دیگر در زبان آفریکانس وجود دارد.

۱

با گفتن “Goeie dag” به طور رسمی با یک غریبه سلام و احوالپرسی کنید. وقتی شما در ابتدا شخصی را ملاقات می کنید، به عنوان علامتی از احترام با روشِ رسمی “سلام کردن” به زبان آفریکانس باید به طور رسمی با آن ها سلام و احوالپرسی کنید.

  • شما همچنین می توانید به عنوان یک روش رسمیِ سلام و احوالپرسی، دست خود را دراز کنید و به شخص دست دهید. خیلی از مردم آفریکانس وقتی به طور غیر رسمی با هم خوش و بش می کنند به هم دست داده و خانم ها در سلام و احوالپرسی گونه ی همدیگر را می بوسند.

۲

وقتی شما با یک آشنا یا دوست سلام و احوالپرسی می کنید، بگویید “Haai” یا “Hallo”. اگر شما شخص را می شناسید یا با او آشنا هستید، می توانید از روش غیر رسمی “سلام کردن” در آفریکانس استفاده کنید. خیلی از مردم آفریکانس وقتی همدیگر را در خیابان یا خانه ی خود ملاقات می کنند با گفتن “Haai” یا “Hallo” با هم خوش و بش می کنند.

۳

اگر شما با یک غریبه سلام و احوالپرسی می کنید از “Hoe gaan dit met u?” استفاده کنید. روشِ رسمی گفتنِ “حال شما چه طور است؟” در زبان آفریکانس “Hoe gaan dit met u?” است. وقتی شما برای دفعه ی اول با شخصی سلام و احوالپرسی می کنید استفاده از عبارتی رسمی، مودبانه قلمداد می شود.

۴

اگر شما با یک آشنا یا دوست خوش و بش می کنید از “Hoe gaan dit met jou?” استفاده کنید. روشِ غیر رسمی گفتنِ “حال شما چه طور است؟” در زبان آفریکانس “Hoe gaan dit met jou?” است. فقط وقتی با شخصی که صحبت می کنید، آشنا هستید از این نوع سلام و احوالپرسی استفاده کنید.