چطور سوالات تافل را پیش بینی کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به شما نشان می دهد که چطور سوالات تافل را پیش بینی کنیم؟ و اینکه چه کارهایی را باید برای موفقیت در تافل انجام دهید.

اما چطور سوالات تافل را پیش بینی کنیم؟

چطور سوالات تافل را پیش بینی کنیم؟
چطور سوالات تافل را پیش بینی کنیم؟

۱- تلاش نکنید تا هر چیزی که شخصی می گوید را یادداشت کنید

شما در تافل می توانید و باید یادداشت کنید، اما فقط می توانید در کاغذ چک نویس یادداشت کنید. بیش تر مردم می توانند سریع تر از با دست یادداشت کردن، تایپ کنند، و، در نتیجه، استراتژی شما باید مطابق با آن تنظیم شود.

لیسنینگ قوی در اصل دلیل کلیدی توانایی تمایز قائل شدن بین آن چه اهمیت دارد و آن چه ندارد است. این را در نظر بگیرید که اگر سخن رانی به زبان بومی شما ارائه می شد، شما چه چیزی را مهم تلقی می کردید. محتوای آن چه که مهم است، تغییر نمی کند.

موقعی که شما در واقع در سخن رانی های برنامه ی دانشگاهی که امیدوارید بروید شرکت می کنید، حتی اگر قادر باشید که هر لغت را بنویسید، نمی خواهید که چنین کاری را انجام دهید. اول، شما در واقع آن چه که استاد می گوید را پردازش نمی کنید و نمی خواهید دیکته ای را که نوشته اید به منظور آمادگی برای امتحان نیم ترم یا پایان ترم خود دوره کنید. دوم این که شما اطلاعاتی را که دریافت می کنید به درستی پردازش نمی کنید.

۲- سؤالات را پیش بینی کنید

صرف نظر از این که شما در حال آماده شدن برای چه قسمتی هستید، همیشه می خواهید مطمئن شوید سوالاتی را که خواهد آمد پیش بینی می کنید. فکر کردن مانند امتحان گیرنده به جای شرکت کننده یکی از مهم ترین انتقال های فکری است که یک شخص می تواند برای موفقیت بیش تر در امتحان انجام دهد.

سوال های لیسنینگ تافل به طبقه بندی های رایج متعددی تقسیم می شوند، و یادداشت های شما باید هر سبک از سوال را منعکس کنند. سوالات جزئی، مانند آن هایی که در قسمت ریدینگ پیدا می شوند، کاملاً رایج هستند. حواستان به لیست های ۳ باشد تا برای جزئیات و سوالات با جزئیات منفی آماده شوید. آن سوالات همراه با جزئیات می توانند به جای انتخاب های چهار گزینه ای ساده در قالب نمودار هم بیایند، به خصوص اگر بیش تر یا کم تر از ۳ آیتم وجود داشته باشد که مناسب یک معیار مخصوص است که استاد طرح کلی آن را انجام داده است.

برای اینکه بتوانید به صورت حرفه ای پیش بینی کنید که چه سوالاتی در تافل می آید و هم چنین یک قدم از بقیه جلو باشید آموزش حرفه ای تافل را با ایارن آکسفورد تجربه کنید.