چگونه مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد کلاس های مخصوص Speaking را برگزار می کند. این کلاس ها به شما نشان می دهد که چگونه مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید.

چگونه مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید
چگونه مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید

نکته هایی برای اینکه بدانید چگونه مهارت اسپیکینگ خود را تقویت کنید

زیاد گوش دهید

منظورم بیش تر از یک ساعت در روز است، تقریبا هر روز. بگردید و مواردی را پیدا کنید که به آن ها علاقه دارید و آن ها را دانلود کنید. آن ها را به موبایل یا MP3 خود منتقل کرده و هر کجا که می روید و هرموقع که وقت دارید، مطالعه کنید. فقط گوش دهید و گوش دهید. با متنی کوتاه و ساده تر شروع کنید و به متنی بلندتر و جالب تر برسید. فقط همین طور انجامش بدهید. به طور ایده آل به چیزهایی گوش دهید که متن نوشتاری آن ها را هم دارید تا شانس بهتری برای فهمیدن داشته باشید.

زیاد بخوانید

خواندن، و مخصوصا ذخیره ی لغات و عبارات از خواندنتان بهترین راه افزایش دایره ی لغاتتان است. شما برای ابراز خود به لغات احتیاج دارید. برای ایجاد ارتباط شما باید بفهمید که دیگری چه می گوید، و این حتی به لغات بیش تری نیاز دارد. خواندن به شما لغاتی را که لازم دارید می دهد تا گوینده ی با اعتماد به نفسی باشید. ترکیب ریدینگ و اسپیکینگ مغز شما را قادر می کند تا به زبان جدید عادت کنید، و این پتانسیل شما را برای عالی صحبت کردن می سازد.

تقلید کنید

وقتی لیسنینگ با ریدینگ ترکیب می شود مغز شما را با عباراتی که می شناسید و در نهایت می توانید استفاده کنید، پر می کند. شما حتی موقعی که دارید گوش می دهید هم ممکن است بخواهید لغت و عبارت عجیب را بلند تقلید کنید. گاهی به آن سایه افکندن گفته می شود. ولی شما برای بیان لغات به تمرین بیش تری احتیاج دارید. برای چند دقیقه به مطلبی که متن نوشتاری آن را دارید و به جایی که صدا و طرز صحبت شخص را دوست دارید، گوش دهید. بعد از گوش دادن، همان متن را بلند بخوانید و سعی کنید طرز حرف زدن آن شخص را تقلید کنید. روی ریتم و لهجه تمرکز کنید. نگران لغاتی که اشتباه تلفظ می کنید، نباشید، ریتم را بفهمید و روان ادامه دهید. این را بارها  بارها انجام دهید.

برای کلاس های Speaking می توانید با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید و در یک دوره فشرده بهترین نتیجه را کسب کنید.