چه طور رایتینگ آکادمیک خود را تقویت کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز بررسی می کند که چه طور رایتینگ آکادمیک خود را تقویت کنید ؟ اگر می خواهید بدانید که چطور می توانید نوشتار خود را در آیلتس بهبود دهید حتما این مطلب را تا انتها بخوانید.

چه طور رایتینگ آکادمیک خود را تقویت کنید
چه طور رایتینگ آکادمیک خود را تقویت کنید

اما چه طور رایتینگ آکادمیک خود را تقویت کنید :

شاگردان آیلتس اغلب می پرسند که چه طور رایتینگ آکادمیک خود را تقویت کنند. در این جا بعضی از چیزهایی آورده شده است که احتمالاً باعث تفاوت بینِ نمره ی آیلتس ۶ و نمره ی آیلتس ۷ می شود.

رایتینگ آکادمیک به سمت انتزاعی بودن متمایل است، و شخصی نیست. همچنین بسیار بی طرفانه است. ابراز احساسات یا استفاده از ضمایر شخصی مانند ‘’we”، “us” یا “you’’ رایج نیست.

رایتینگ آکادمیک از اسامی استفاده می کند تا معنا را در جملات قرار دهد. افعال اغلب به اسم تبدیل می شوند. به این ساخت اسم گفته می شود.

به جملات زیر که همراه با گروه های اسمی آورده شده اند توجه کنید:

  • Peopleindustrialise and urbanise. Air pollution increases greatly.

مردم شروع کرده اند به صنعتی سازی و شهری شده اند. آلودگی هوا بسیار افزایش می یابد.

  • Industrialisationand urbanisation have led to  a huge increase in air pollution .

صنعتی سازی و شهر نشینی باعث افزایش شدید آلودگی هوا شده است.

کدام یکی به نظر شما آکادمیک تر است؟

آیا جمله ی شماره ی ۲ را انتخاب کردید؟ بله، این بهتر است. چرا؟ دلیل اصلی این است که در جمله ی یک ما با تغییر افعال به اسامیِ انتزاعی تر لزوم بودنِ “مردم” را از میان برمی داریم، بنابراین نوشته احساس شخصی بودنِ کم تری را تداعی می کند. همچنین توجه داشته باشید که فعل معلومِ “has led to” چه طور ارتباط بین جملات را خیلی بهتر نشان می دهد یعنی تقصیر انسان ها است.

جملات زیر را بخوانید. آیا شما می توانید جاهای خالی را با اسامی پر کنید و معنای مشابه را حفظ کنید؟

  • Humanspollute the water more and more. We cannot solve this problem easily.

انسان ها بیش تر و بیش تر آب را آلوده می کنند. ما نمی توانیم این مشکل را به راحتی حل کنیم.

  • In the case of increasing  __________ __________, there is no __________ ___________.

(برای یافتن جواب به قسمت پایین بروید.)

شما با استفاده از اسامی انتزاعی، و حذف اسمِ “humans” و ضمیر شخصیِ “we” یک جمله ی بی طرفانه ساخته اید که مختصِ رایتینگ آکادمیک است.

پس چرا وقتی در حال تمرینِ رایتینگ آیلتس خود هستید این را امتحان نکنید؟ آیا امکان دارد که بعضی از افعال خود را به اسم هایی تغییر دهید که انتزاعی تر هستند؟ همچنین، تلاش کنید تا کم تر از ضمایر شخصی استفاده کنید.

تمرین کردن تا زمانی که بتوانید روی آن تسلط پیدا کنید احتمالاً به شما کمک می کند تا نمره ی ۷ را که لازم دارید کسب کنید.

این را به همراه آزمون های آزمایشیِ قسمت ۲ در بخش تمرین رایتینگ امتحان کنید.