چه طور لهجه زبان اسپانیایی خود را تقویت کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد یکی از بزرگترین مراکز آموزش زبان اسپانیایی در ایران امروز روش هایی را نشان می دهد که بدانید چه طور لهجه ی اسپانیایی خود را تقویت کنید . پس با ما همراه باشید.

چه طور لهجه زبان اسپانیایی خود را تقویت کنید
چه طور لهجه زبان اسپانیایی خود را تقویت کنید

اما چه طور لهجه ی اسپانیایی خود را تقویت کنید

۱- گوش کرده و تکرار کنید.

به موسیقی گوش کنید، فیلم یا برنامه های تلویزیونی تماشا کنید یا فقط چگونگی تلفظ لغت را پیدا کنید. Google Translate یک سایت خوب برای این کار است. تلاش کنید تا هر لغت را تفکیک کنید. با هجای اول شروع کنید، سپس هجای دوم، و اگر بیش تر است به سراغ هجاهای دیگر بروید. گوش کنید و آن چه را که گویشور گفت با دقت تکرار کنید.

۲-تمام حروف را به درستی تلفظ کنید.

۳- Enye (Ñ) صدای Nya می دهد مانند لغت jalapeño.

۴- Elle (LL) صدای ya می دهد مانند لغت caballo.

۵- Erre (RR) صدای R چرخشی را می دهد مانند لغت Guitarra (اگر این حالت فوری یا هرگز برای شما رخ نداد نگران نشوید. اسپانیایی ها افراد بسیار بخشنده ای هستند. با این حال اگر شما می خواهید تا این تکنیک را تمرین کنید، بهترین کاری که من برای انجام پیدا کرده ام این است که به طور شدید نفس خود را بیرون دهید، و اجازه دهید یک صدای L از زبانتان خارج شود. نوک زبان خود را خیلی شل کنید تا وقتی نفسِ شدید از نوک زبان بیرون آمد، به بالا و پایین بچرخد. صدای L در گوش ما به صدای R تبدیل می شود.)

۶- با حرکت سریع و ماهرانه ی زبانِ خود یک R تلفظ می شود. آن را سریع انجام دهید، صدایی مانند یک D خیلی سبک و سریع دارد. به محض این که صدایی مشابه یک D سریع داشت، یعنی آن را یاد گرفته اید.

۷- H گاهی می تواند بی صدا باشد، مانند Hielo (ice) که می تواند Ee-el-o تلفظ شود.

۸- J و X می توانند گاهی همان طوری تلفظ شوند که ما h را تلفظ می کنیم. پس، یک بار دیگر لغت jalapeño به شکل hal-a-penyo  تلفظ می شود. همچنین لغت Texas به شکل Tehas گفته می شود. این یک قانون سخت و سریع برای X نخواهد بود. هر چه یک چیز بیش تر غربی شود، قدرت کم تری برای یک قانونِ مخصوص لحاظ می شود. هر از گاهی برای J می تواند بیش تر صدای zha باشد.