چطور تلفظ خود را در زبان بهتر کنیم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز بررسی می کند که چطور تلفظ خود را در زبان بهتر کنیم؟ شاید همه زبان اموزان یکی از دغدغه های ذهنی شان تلفظ می باشد. پس با ما همراه باشید.

چطور تلفظ خود را در زبان بهتر کنیم؟
چطور تلفظ خود را در زبان بهتر کنیم؟

اما چطور تلفظ خود را در زبان بهتر کنیم؟

اگر شما می خواهید تلفظ تان حداقل در سطح قابل قبول باشد و بیش تر از آن هم نه، باید یک اصل ساده را بدانید:

تلفظ فوق العاده مهم است‌. اگر شما اشتباهات زیادی مرتکب شوید، بقیه قادر نخواهند بود آن چه را که می گویید بفهمند.

خیلی از مبتدیان وقتی می بینند که بقیه حتی بعد از این که اشتباهات تلفظی زیادی داشتند می توانند متوجه صحبتشان شوند، به غلط شروع می کنند به باورِ این مساله که تلفظ یا آواها خیلی مهم نیستند‌. بقیه متوجه می شوند چون آن ها می توانند حدس بزنند شما چه می گویید. و آن ها بیش تر مواقع قادر هستند درست حدس بزنند چون شما که مبتدی هستید فقط می توانید جملات پایه را بگویید.

با این حال، همان طور که شما بیش تر یاد می گیرید و دایره ی لغاتتان افزایش می یابد، اگر به اشتباهات در آواها یا تلفظ ادامه دهید فهمیدن صحبتتان تقریباً غیر ممکن می شود.

پس مهم است که هر دفعه درست تلفظ کنید. اگر شما می خواهید تلفظ خود را فراتر از اصول تقویت کنید، باید فاصله ی بین بهترین عملکردتان و عملکرد متوسط خود را (یعنی، روشی که شما به طور عادی صحبت می کنید) بدانید.

اگر بهترین عملکردتان در سطح رضایت بخش است، شما تقریباً به مقصد رسیدید. مشکل شما از لحاظ کیفی نیست. تمام آن چه که باید انجام دهید تمرین بیش تر است تا عملکرد متوسط خود را به سطح مشابهِ بهترین عملکرتان برسانید.

از طرف دیگر، اگر بهترین عملکرد شما کمی پایین تر از هدف مورد نظرتان است، با یک مشکل کیفی روبه رو هستید. فقط تمرین کردن به همان روشی که تا الان مشغول تمرین بوده اید کمکی نخواهد کرد. برای مثال، اگر شما چیزی را اشتباه تلفظ کنید، صرف نظر از این که ساعات کم تر یا بیش تری را تمرین کنید همان اشتباه را ادامه خواهید داد. آن چه که شما لازم دارید آموزش کیفی است.

راحت ترین روش حل مشکل کیفی، کمک گرفتن از کسی است که می تواند به شما کمک کند‌. برای مثال، اگر شما واقعاً می خواهید زبان چینی را در سنگاپور بیاموزید، باید به طور جدی ملحق شدن به یک دوره کلاس عادی را در نظر بگیرید. متعاقباً شما می توانید یک معلم خصوصی را استخدام کنید. با این حال، به یاد داشته باشید که روش دوم خیلی بیش تر از روش اول هزینه دارد.