افزایش سرعت یادگیری زبان فرانسه

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد بر این باور است که افزایش سرعت یادگیری زبان فرانسه اگرچه ممکن است بسیار کوچک باشد اما می تواند بسیار دلگرم کننده باشد. با ما باشید تا چندین راه برای افزایش سرعت یادگیری زبان فرانسه را با هم ببینیم.

افزایش سرعت یادگیری زبان فرانسه
افزایش سرعت یادگیری زبان فرانسه

اما افزایش سرعت یادگیری زبان فرانسه چطور انجام می شود:

سبک یادگیری خود را بدانید. آیا شما یک زبان آموز دیداری، شنیداری یا حرکتی هستید؟ این یعنی آیا شما از طریق نگاه کردن به لغات به بهترین شکل یاد می گیرید، یا از طریق شنیدن آن ها موقعی که به شما گفته می شود، یا از طریق شنیدن و نگاه کردن و مرتبط ساختن کارها یا احساسات با آن ها.

  • اگر شما از قبل زبان ها را یاد گرفته اید، به چگونگی یادگیری آن ها رجوع کنید و توجه کنید که چه چیزی برای شما جواب می داد و چه چیزی جواب نمی داد.
  • شما در بیش تر محیط های کلاسی زیاد می نویسید، اما کم تر صحبت می کنید. صحبت به زبان و غوطه ور ساختن خود در آن خیلی مهم است و روشی است تا سریع تر در آن زبان کارآمدی بیش تری داشته باشید.

۲

هر روز ۳۰  لغت و عبارت را حفظ کنید. شما در ۹۰ روز تقریباً ۸۰% از زبان را یاد گرفته اید. رایج ترین لغات بیش ترین درصد از تعاملات را می سازند، پس با حفظ کردنِ رایج ترین لغات شروع کنید.

  • مطمئن شوید که شما به تمرین لغاتی که قبلاً استفاده کرده اید، ادامه می دهید، تا وقتی لغات جدیدی را حفظ می کنیدآن ها را فراموش نکنید.
  • ده تا از رایج ترین لغات فرانسوی این ها هستند:être (بودن، هستن)، avoir (داشتن)، je (من)، de (of, from, by, than, in, with)، ne (not)، pas (not; step, pace)، le (the; him, it به یک اسم مفرد مذکر رجوع می کند)، la (the; her, it به یک اسم مفرد مونث رجوع می کند)، tu (you)، vous (you, yourself).

۳

ساختار زبان را بیاموزید. یاد بگیرید که چه طور افعال با اسامی و با همدیگر می آیند. همان طور که مهارتتان در زبان بیش تر می شود چیزهایی که شما در ابتدای فرانسوی می آموزید منطقی تر به نظر می رسند. به چیزهایی مانند چگونگیِ تلفظ توجه کنید.

  • گرامر برای یادگیری یک زبان خیلی مهم است. برای این که به طور درست آن را صحبت کنید، شما باید بفهمید که افعال چه طور می آیند، زمان های حال، گذشته و آینده چه طور می آیند، و جنسیت ها چه طور با اسامی می آیند. برای مثال ترتیب لغات در انگلیسی به جلو است. The bathroom، در حالی که فرانسوی ها (و بقیه ی جهان) چیزها را برعکس می گویند، و گفتنش بیش تر طول می کشد، برای مثال the room of bath.

برای شرکت در کلاس های آموزش زبان فرانسه با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.