چگونه نمره ی آیلتس را از ۶٫۵ به ۷ بالا ببریم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به یکی از مهم ترین نیم نمره های آیلتس و روش های افزایش آن می پردازد. اینکه چگونه نمره ی آیلتس را از ۶٫۵ به ۷ بالا ببریم بسیار می تواند مهم باشد. این متن مفید را بارها و بارها بخوانید تا ملکه ذهنتان شود.

چگونه نمره ی آیلتس را از 6.5 به 7 بالا ببریم
چگونه نمره ی آیلتس را از ۶٫۵ به ۷ بالا ببریم

اماچگونه نمره ی آیلتس را از ۶٫۵ به ۷ بالا ببریم :

بیایید نگاهی بیاندازیم به یکسری از این کارها

لیسنینگ:

 • باید بتوانید جزئیات کوچک از آنچه گفته شده را متوجه شوید.
 • گوش کنید و یادداشت بردارید تا چیزی را از دست ندهید.
 • وقتی تغییرات گرامری باید در پاسخ هایتان اعمال شود، آگاه باشید.
 • گوشتان به نشانه ها باشد تا سر رشته را گم نکنید و پرسشها را از دست ندهید.
 • به طور همزمان گوش کنید، درک کنید، بخوانید و بنویسید!

ریدینگ:

 • شما به گستره ی وسیعی از واژگان نیاز دارید تا بتوانید مترادف ها را پیدا کنید.
 • وقتی اطلاعات مرتبط را پیدا کردید، پاسخ هایتان را از لحاظ گرامری منظم کنید.
 • متوجه شوید که چگونه یکسری صنایع زبانی (برای مثال صورت نفی) در زبان انگلیسی کار می کند تا بتوانید پرسش و اطلاعات متنی را به درستی مطابقت دهید
 • قادر باشید تا سریع کار کرده و سرعت خود را تنظیم کنید تا بتوانید هر چیزی را به آسانی تمام کنید
 • از کلمات کلیدی نه تنها برای پیدا کردن سر نخ ها در متن بلکه برای فهمیدن آنچه در آنجا اشتباه است، استفاده کنید.

رایتینگ:

 • قادر باشید سریع و مؤثر برنامه ریزی کنید.
 • دقیقاً بدانید که نوشتن برای نمره ی کلّی ۷ در رایتینگ چه احساسی دارد.
 • گرامر، دایره واژگان و اطلاعات واژگانی عالی برای نوشتار آکادمیک رسمی داشته باشید.
 • گستره ی واژگانی وسیع و همچنین انعطاف پذیر در استفاده ی خود از گرارم برای نوشتار رسمی داشته باشید.
 • برای بهتر کردن نمره ی کلّی خود، بر روی تسک شماره ی ۲ رایتینگ تمرکز کنید (که دوبرابر تسک شماره ی ۱ امتیاز دارد).

اسپیکینگ:

 • قادر باشید تا در باره ی گستره ای از موضوعات براحتی صحبت کنید
 • دانشی خوب و انعطاف پذیری در زبان را نشان دهید
 • قادر باشید به سرعت، صحبتی کوتاه را ساخته و این را به روانی و رفتاری جالب ارائه دهید
 • قادر باشید تا از گستره ای از زمان ها، افعال کمکی و سایر ویژگی های گرامری در ارائه ی نظرها و صحبت ها طی پاسخ به پرسشهای ممتحن استفاده کنید.
 • قادر باشید تا به خوبی گوش کنید و همزمان شروع به طراحی پاسخ کنید.