چطور گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای زبان آموزان تحلیلی خواهد داشت که چطور گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟ و آیا اصلا گرامر زبان انگلیسی مهم است و یا صرفا بهتر است به مکالمه زبان انگلیسی توجه داشت.

اما چطور گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

چطور گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟
چطور گرامر زبان انگلیسی را یاد بگیریم؟

گرامر اسم بدی دارد. خبر خوب این است که لازم نیست شما در آن گیر کنید.
به طور سرسام آوری ۹۵% از تمام معنا (تخمین زده شده) در یک زبان توسط خودِ لغات منتقل می‌ شوند. یعنی گرامر جزء ۵% باقی مانده است.
البته این بیش از حد ساده شده است، اما آن چه که من از شما می خواهم برداشت کنید این است که گرامر مهم ترین قسمت یادگیری زبان نیست. این اغلب برای مردم شوکه کننده است، چون خیلی از ما سال ها را در دبیرستان هیچ کاری نمی کنیم به جز انجام تمرین های خسته کننده ی گرامر.
گرامر مهم است، اما نه به اندازه ای که لغات برای یک مبتدی مهم است.
بعضی از موارد راهنما در ادامه آورده شده است:
°  به عنوان یک قانون، موقعی که چیزی جالب به طور طبیعی در طی مطالعات خود ظاهر می شود برای توضیحاتِ گرامر به کتاب رجوع کنید. اجازه ندهید که گرامر به یادگیری شما دستور دهد – موقعی که علاقه داشتید و آماده ی انجامش بودید به دنبال چیزی بگردید.
°  به بیان دیگر، آن را به عنوان یک کتاب مرجع داشته باشید و هر موقع که آماده بودید به آن رجوع کنید. شما قبل از این که دیر بشود به طور تغییر ناپذیری این احساس را خواهید داشت که باید به دنبال مسائل مخصوصی بگردید.
°  شما می توانید مستقیماً به فصل های صرف فعل اصلی رجوع کنید – زمان های حال، گذشته و آینده. هیچ راه فراری از این واقعیت وجود ندارد که شما این ها را لازم خواهید داشت و هر چه زودتر آن ها را بیاموزید بهتر است.
°  احتمال دارد که شما از آن دسته افرادی باشید که خوره ی کتاب است (اعتراف می کنم که من این کار را کرده ام!). این مطمئناً ‘تمرین خوب’ محسوب نمی شود، اما اگر شما بتوانید، و از آن لذت ببرید، آغاز کننده ی مفیدی حساب می شود‌. هدف این نیست که تلاش کنید تا همه چیز را به یاد داشته باشید – این احمقانه خواهد بود. با این حال، موقعی که شما در تلاش هستید تا زبان را در جهان واقعی متوجه شوید، شروع می کنید تا با چیزهایی که خوانده اید ارتباطاتی را برقرار کنید. این کار شما را یک گام جلوتر می برد.

برای شرکت در کلاس های اموزش زبان انگلیسی با شماره های آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تماس بگیرید.