چگونه واژگان را برای ریدینگ تافل یاد بگیریم؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد امروز به این مسئله می پردازد که چگونه واژگان را برای ریدینگ تافل یاد بگیریم؟ تکنیک های ساده و کاربردی ما را در زیر ببنیند.

چگونه واژگان را برای ریدینگ تافل یاد بگیریم؟
چگونه واژگان را برای ریدینگ تافل یاد بگیریم؟

اما چگونه واژگان را برای ریدینگ تافل یاد بگیریم؟

با اینکه با لغات نا آشنا روبرو می شوید، ایجاد دایره واژگانی قشنگ و وسیع آسیبی به کسی نمی رساند. وقتی برای بخش ریدینگ در آزمون تافل می خوانید، چه در کلاس درس یا در خانه باشید، لغاتی را که نمی فهمید در دیکشنری ببینید!

از آنجا که برای بخش ریدینگ آزمون تافل تمرین می کنید، تلاش به خواندن کامل هر متن بدون جستجوی لغات در دیکشنری کنید. پس از اینکه تمام متن را خواندید و به تنهایی تلاش برای درک همه چیز کردید، سپس می توانید لغات را در متن جستجو کنید. این خیلی شبیه است به شرایط واقعی آزمون.

فهرستی تهیه کنید از لغات ناآشنا و آنها را با استفاده از دیکشنری انگلیسی به انگلیسی ترجمه کنید. این مهم است! باید از وسوسه ی استفاده یک دیکشنری که لغات را از انگلیسی به زبان بومی شما ترجمه می کند، پرهیز کنید. تسلیم نشوید!

دیکشنری انگلیسی به انگلیسی برایتان خیلی مفید خواهد بود. نه تنها توضیحی واضح برای لغاتی که نمی فهمید خواهید خواند، بلکه خودتان را با مترادف ها (لغات شبیه به هم) و متضادها (لغات مخالف هم) نیز آشنا خواهید ساخت.

دایره واژگان شما و نیز اعتماد به نفستان رشد خواهد کرد. تا زمانی که به روز آزمونتان برسید، دایره واژگان انگلیسی به مراتب بزرگتری خواهید داشت که به شما کمک کند.

زمانبندی در تافل بسیار مهم است.

وقتی نوبت بخش ریدینگ می رسد، به یاد داشته باشید که بیش از ۴ دقیقه برای هر متن نخواهید داشت، پس بر سر هر متن گیر نکنید. توقف نکنید! هر چه که شد به حرکت ادامه دهید.

متنهای مختلفی در آزمون وجود دارند، و حتماً با یکی از آنها احساس راحتی بیشتری می کنید. برخی سخت تر و برخی آسان تر به نظر می رسند. از متن عبور کنید، کلمات کلیدی در جمله ها را یادداشت کنید، کلمات ناآشنا را رها کنید و به خاطر داشته باشید که متنهای تافل ممکن است شامل لغاتی باشد که حتی گویشوران بومی هم به صورت عادی ندانند.