ایجاد یک استراتژی آموزش زبان

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به زبان آموزان نحوه ایجاد یک استراتژی آموزش زبان را بیان می کند. اگر شما هم به دنبال روش مناسبی برای یادگیری زبان هستید با ما همراه باشید.

ایجاد یک استراتژی آموزش زبان
ایجاد یک استراتژی آموزش زبان

رفتن سراغ هر پروژه ی عظیمی بدون اطلاعات کافی نسخه ای است برای مصیبت. و یادگیری زبانی جدید یقیناً پروژه ای عظیم است.

پس زبان آموزان با تجربه آموخته اند که چگونه نقشه ی مطالعه ی خود برای موفقیت حداکثری را طراحی کنند. به خود زبان آموزان بستگی دارد که تصمیم بگیرند می خواهند این کار را با کاغذ و قلم انجام دهند، با یک تقویم دیجیتال یا صرفاً با استفاده از ادراک خود برای تشخیص اینکه چه زمان باید چه محتوایی را خواند.

از آنجا که به دنبال افزایش توانایی خود در یادگیری زبانها هستید، یک نقشه ی پر و پا قرص نیاز دارید. شما نیاز خواهید داشت که هر مرحله از سفر یادگیری زبانتان را به دقت مدیریت کنید؛ آنچه که امروز می خواهید انجام دهید تا آنچه که قرار است تا شش ماه کسب کنید. راحت ترین روش برای اینکار اینست که هدفها را تعیین کنید.

با اینحال حرف زدن ساده تر از عمل کردن است، نه؟ عجله نکنید- به راحتی می توانید هدفهایتان را تعیین کرده و اگر کمی بیشتر توضیح دهیم آنها را محقق کنید.

اهداف کوتاه مدت برای موفقیت روزانه و هفتگی تعیین کنید

اهداف کوتاه مدت کلید مدیریت زمانتان و اولویتهایتان هستند تا در واقع بتوانید قدمهایی کوچک برای رسیدن به هدف عظیم بردارید. آنچه را که هر روز قرار است انجام دهید بدانید. به چیزی را که می خواهید به طور هفتگی کسب کنید، فکر کنید. به آنچه ممکن است بخواهید به طور ماهیانه کسب کنید، فکر کنید.

اهداف بلند مدت را برای نگاه داشتنتان در مسیر تعیین کنید

اهداف بلند مدت آنهایی هستند که می خواهید در طول سه، شش ماه یا حتی یکسال کسب کنید (اگر بیش از این زمان باشد، بد می شوند!).

با اینکه اهداف کوتاه مدت به شما کمک می کنند تا همزمان با سامان دادن کارها در زندگی روزانه ی تان متمرکز بمانید، اهداف بلند مدت به شما کمک می کنند که بر روی پاداش اصلی متمرکز بمانید. وقتی مشغول برنامه ی روزانه ی دروس، غوطه ور شدن زبانی، ریدینگ و تمام آن اسپیکینگ هستید، به آسانی ممکن است فراموش کنید که اصلاً این همه ی این کارها برای چیست.

اهداف بلند مدت خود را روی کاغد بنویسید و آنها را جایی بگذارید که مرتباً بتوانید ببینید.