یک آزمون تافل آزمایشی طراحی کنید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد نشان می دهد که چگونه یک آزمون تافل آزمایشی طراحی کنید و از چه سایت هایی برای تمرین و شبیه سازی بیشتر با آزمون استفاده کنید.

یک آزمون تافل آزمایشی طراحی کنید
یک آزمون تافل آزمایشی طراحی کنید

اما چظور یک آزمون تافل آزمایشی طراحی کنید :

آیا می خواهید نمره ای بالا در آزمون تافل خود بگیرید؟

یا احتمالاً مقالات زیادی نوشته اید.

آفرین! حالا وقت تمرین بزرگ نهایی است: یک آزمون آزمایشی.

هر تمرین تافل خوب باید بخشهای یکسان، تسکها و محدوده های زمانی مانن آزمون تافل اصلی داشته باشد. اگر پولش را دارید، می توانید یک پک آزمون آزمایشی آنلاین را از سایت تافل سفارش بدهید. این پکهای تمرینی مجموعه تمرین های خوبی دارند که خیلی نزدیک هستند به موقعیت تافل واقعی.

برای بردن جلسات تمرینی خود به یک مرحله جلوتر، می توانید از سرویس تمرین تافل مانند ScoreNexus استفاده کنید که به شما اجازه می دهد آزمونهای آزمایشی کامل بدهید، از معلمین حرفه ای نمره های دقیق بگیرید و نصیحتهای شخصی شده برای بهبود بگیرید. همیشه سرمایه گذاری فوق العاده ای است که از ممتحن های باسواد تافل بازخورد بگیرید.

اما کتابهای درسی، کلاسها و خود آزمون هزینه ی زیادی دارند. همچنین شاید آزمون تافل را بدهید تا در خارج از کشور کار یا تحصیل کنید پس احتمال دارد که بخواهید تا حد امکان پول ذخیره کنید.

راه حل: آزمون های آزمایشی خوتان را طراحی کنید!

شما با اینترنت و تکنولوژی می توانید همه ی بخشهای آزمون را به صورت مؤثر و با خود به طور رایگان تمرین کنید.

و یک دلیل خوب دیگر هم وجود دارد برای اینکه آزمون خودتان را طراحی کنید: تنها شما از نقاط قوت و ضعف خودتان با خبر هستید. البته، آزمون طراحی شده ی شما ممکن است عالی نباشد اما می توانید آن را بسیار مؤثر کنید به این ترتیب که تمرکز کنید بر روی قسمتهایی که به بیشترین کار نیاز دارند. آزمون خودتان دوست شماست!

برای شروع به یاد داشته باشید که تافل چهار قسمت دارد که باید شامل کنید: ریدینگ، لیسنینگ، اسپیکینگ و رایتینگ. یک تمرین خوب تمرینها و پرسشهایی برای هر بخش خواهد داشت.

مهم است که آزمون آزمایشی شما همچنین محدودیتها زمانی مشابه به آزمون تافل واقعی داشته باشد. آنها عبارتند از:

  • ریدینگ: ۶۰ تا ۸۰ دقیقه.
  • لیسنینگ: ۶۰ تا ۹۰ دقیقه.
  • اسپیکینگ: ۲۰ دقیقه.
  • رایتینگ: ۵۰ دقیقه.