چگونه از لیسینیگ تافل بیشترین نمره را بگیرید؟

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد تکنیک هایی را نشان می دهد که بدانید چگونه از لیسینیگ تافل بیشترین نمره را بگیرید؟ با ما باشید تا بهره وریتان را افزایش دهید.

چگونه از لیسینیگ تافل بیشترین نمره را بگیرید؟
چگونه از لیسینیگ تافل بیشترین نمره را بگیرید؟

اما چگونه از لیسینیگ تافل بیشترین نمره را بگیرید؟

۱- آزمونهای آزمایشی کامل برای لیسنینگ بدهید

بخش لیسنینگ تافل میتوانید چالش برانگیز باشد چون دائم بین گوش دادن به نوار و پاسخ دادن به پرسشها جابجا می شوید. پس از چند نوار ضبط شده ممکن است خسته شوید و توجه تان نسبت به بخشهای بعدی آزمون کاهش یابد. این شدیداً می تواند نمره ی شما را پایین بیاورد اگر اطلاعات مهم در نوارهای ضبط شده را از دست بدهید، پس باید قدمهایی بردارید تا از این اجتناب کنید، و یکی از بهترین راه ها برای این کار اینست که بخشهای لیسنینگ را کامل تمرین کنید.

منابع رسمی غالباً بهترین چیز برای این منظور هستند چون اغلبشان برای حداقل یک بخش لیسنینگ پرسشهای کامل دارند.

۲- یادداشت برداری خوب را تمرین کنید

شما باید در هر سخنرانی یا مکالمه ای که در طول بخش لیسنینگ می شنوید، یادداشت بردارید. به حافظه ی خود اعتماد نکنید؛ این نوارها هرکدام چند دقیقه طول می کشند و میتوانند حاوی اطلاعات زیادی باشند. خیلی زود به یادداشت برداری در حین هر تمرین گوش دادن به نوار عادت کنید. همزمان با یادداشت برداری این را در نظر داشته باشید:

همزمان که نوار پخش می شود (نه بعد از آن) بنویسید تا احتمال فراموش کردن و تمام شدن وقت­تان را بین انتهای نوار و شروع پرسشها کاهش دهید.

۳- با صداهای در حاشیه راحت شوید

نوارهای ضبط شده در بخش لیسنینگ تافل عمداً شامل سر و صدای در زمینه هست تا شرایط کلاس درس و محیط دانشگاه را که اغلب در آن قرار می گیرید، صحیح تر شبیه سازی کند. درحالیکه گوینده ی اصلی صحبت می کند، شاید سر و صدای ساخت و ساز در پس زمینه شنیده شود، دانش آموزان مکالمه ای جانبی داشته باشند، موسیقی در حال پخش باشد با چیزی شبیه به اینها. همچنان قادر خواهید بود که صدای گوینده (ها) را به وضوح بشنوید، اما اگر به آنها عادت نکرده باشید، این اصوات پس زمینه می توانند باعث حواس پرتی شوند و فهم مطلب در حال گفته شدن را برایتان سخت تر کنند.