چه طور برای امتحان ریدینگ آیلتس آماده شوید

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد به داوطلبین نشان می دهد که چه طور برای امتحان ریدینگ آیلتس آماده شوید ؟ با ما همراه باشید تا در این بخش بهترین نمره را کسب کنید.

اما چه طور برای امتحان ریدینگ آیلتس آماده شوید :

چه طور برای امتحان ریدینگ آیلتس آماده شوید
چه طور برای امتحان ریدینگ آیلتس آماده شوید


امتحان ریدینگ ۶۰ دقیقه طول می کشد. شامل ۴۰ سوال می شود، و بر مبنای سه متن ریدینگ با جمع کلی ۲۰۰۰ تا ۲۷۵۰ لغت است. هر دوی امتحانات ریدینگ آکادمیک و جنرال ، قالب مشابهی دارند. تمام جواب ها باید در مدت ۶۰ دقیقه ی امتحان به برگه ی امتحانی مخصوص جواب منتقل شوند. برای انتقال جواب ها زمان اضافی داده نمی شود.
متون ریدینگ آکادمیک از مجلات، ژورنال ها، کتب، و روزنامه ها گرفته می شوند. متون برای مخاطب غیر متخصص نوشته شده اند. حداقل یک متن، شامل بحث منطقی جزئی است. متون احتمالاً شامل منابع غیر شفاهی مانند نمودار، گراف یا تصاویر هستند. اگر متون شامل لغات فنی باشند آن گاه یک لغت نامه ی ساده برایتان فراهم می شود.
کدام مهارت ها در ریدینگ آکادمیک آیلتس به مرحله ی آزمایش گذاشته می شوند؟

این امتحان درک مطلب است و در یک بافت متنی آکادمیک عمومی قرار دارد. متونی که استفاده می شوند و مهارت هایی که مورد آزمایش قرار می‌ گیرند به هدف انعکاس نیازهای زبان مقصد در دانشجوهای لیسانس و کارشناسی ارشد به وجود آمده اند، بدون این برای یا در مقابل شاگردان با هر آموزش مخصوصی تبعیض صورت گیرد.
خواندن به منظور جزئیات چیست؟

وقتی ما برای جزئیات متنی را می خوانیم یعنی هر لغت آن متن را می خوانیم و با دقت به معنای هر جمله فکر می کنیم. اغلب در ریدینگ آکادمیک آیلتس ضروری است که قسمت مخصوصی از متن را به طور جزئی بخوانیم تا سوالی را به درستی جواب دهیم. معمولاً یک شرکت کننده باید اول متن را ‌به طور سحطی بخواند و به طور اجمالی مرور کند تا قسمت صحیح را پیدا کند و بعد، وقتی قسمت مربوط را پیدا کرد، برای پیدا کردن جزئیات بخواند.
ما چه طور متن را می خوانیم؟

ما در زندگی روزانه از استراتژی ها یا رویکردهای مختلفی برای خواندن متون مختلف استفاده می کنیم. گاهی سریع می خوانیم، و برای یافتن ایده های کلی متن را به طور سطحی می خوانیم یا آن را برای یافتن نکته ای مخصوص به طور اجمالی مرور می کنیم. گاهی به آرامی می خوانیم، و تلاش می کنیم تا فهمی جزئی کسب کنیم‌. چه طور خواندنِ ما به متن – به طولش، نوعش – و به هدف ما در خواندنِ آن بستگی دارد.
قسمت اول ریدینگ جنرال که ‘بقای اجتماعی’ است شامل متون مرتبط با زبان شناسی پایه در انگلیسی است و تمرین هایی دارد که در اصل درباره ی بازیابی و فراهم کردن اطلاعات واقعیِ عمومی است.
قسمت دوم که ‘بقای آموزش’ است روی بافت آموزشی تمرکز می کند، برای مثال روی برنامه ی آموزشی یا روی احتیاجات رفاهی. این قسمت شامل یک یا چند متن با زبان پیچیده تر و با تعدادی اصطلاحات دقیق یا جزئی است.
قسمت سوم که ‘خواندن جامع’ است شامل خواندن نثر بسط یافته ی بیش تر با ساختار پیچیده تر است اما تاکید به جای این که روی متون مباحثه ای باشد روی متون توصیفی و آموزنده است و بافتی جامع دارد که با گستره ی وسیعی از شرکت کنندگان مرتبط است. چه مهارت هایی در ریدینگ آموزش جامع آیلتس مورد آزمایش قرار می گیرند؟ از شرکت کنندگان در ریدینگ آموزش جامع آیلتس انتظار می رود تا قادر باشند با متونی از حیطه ی اجتماعی و تحصیلی، آموزشی و شغلی سر و کار داشته باشند که به جای این که مربوط به رشته ی علمی مخصوصی باشند، عمومی هستند. از لغات فنی اجتناب می شود و احتمالاً موارد لغوی با فراوانی کم در لغت نامه آورده می شوند. این امتحان ریدینگ است نه آزمون اطلاعات عمومی.
خیلی از شاگردان با ایده ی تطبیق عادات خواندنِ خود بر مبنای متن و تمرین ناآشنا هستند. احتمال دارد که به آن ها آموزش داده شده باشد (برای مثال در مدرسه) که هر لغت را به آرامی و با دقت بخوانند، و تا وقتی که همه چیز را نفهمیدند ادامه ندهند. شکستن این عادات مهم است. پاراگراف هایی که به دنبال هم می آیند بعضی از مهارت هایی را طرح ریزی می کنند که شاگردان لازم دارند آن ها را کسب کنند یا تمرین کنند.
پرورش آگاهی درباره ی روش های مختلفی که معانی یک جمله در متن به معانی جملات دیگر مرتبط است، در شاگردان مهم است. تعدادی روش های مختلف وجود دارد که ارتباطات بین جملات را نشان می دهد.
اول متون ریدینگ را نخوانید: شاید نکته آخر بیان این نکته باشد اما شاید مهم ترین نکته در ریدینگ آیلتس است. شروع کردن به خواندن یک قسمت یا یک متن بدون این که اول دلیلی برای خواندنش داشته باشید، اشتباه است.