چگونه برای آزمون اسپیکینگ آیلتس آماده شویم

آموزشگاه زبان ایران آکسفورد برای داوطلبین بررسی می کند که چگونه برای آزمون اسپیکینگ آیلتس آماده شویم ؟ اگر شما هم دست دارید در آیلتس شرکت کنید حتما این مطلب را بخوانید.

چگونه برای آزمون اسپیکینگ آیلتس آماده شویم
چگونه برای آزمون اسپیکینگ آیلتس آماده شویم

اما چگونه برای آزمون اسپیکینگ آیلتس آماده شویم ؟

امتحان اسپیکینگ آیلتس بین ۱۱ تا ۱۴ دقیقه طول میکشد و نوعی مصاحبه ی شفاهی بین داوطلب و ممتحن است. در طول مصاحبه نیاز خواهید داشت به سؤالهای مصاحبه گر پاسخ دهید، به اندازه ی کافی راجع به موضوعی که مصاحبه گر مشخص کرده صحبت کنید و نظرات خود را ارائه کرده و نظرات خود را در گستره ی مشکلات مرتبط با آن موضوع توجیه کنید. مصاحبه سه بخش اصلی دارد:

  • تعدادی سؤالات عمومی راجع به خودتان، زندگی تان و علایق تان
  • صحبتی کوتاه درباره ی موضوعی مشخص
  • بحث درباره ی مسائل مرتبط با صحبتهای بخش ۲
    • آرامش داشته باشید و تا آنجا که می توانید با اعتماد به نفس صحبت کنید. داوطلبینی که قادر نیستند به طور کامل در مکالمه شرکت کنند ممکن است نمره ی نهایی مطلوبشان را دریافت نکنند. این شاید به خاطر این باشد که قادر نبوده اند سطح زبانی را که قادر به تولیدش هستند از خود نشان دهند.

یاد بگیرید که بخش اسپیکینگ چگونه ارزیابی می شود: هدف آزمون ارزیابی توانایی شما برای برقرار مؤثر ارتباط است. مصاحبه گر این توانایی را به چهار طریق در نظر می گیرد:

  • روانی و انسجام: این توانایی شما برای صحبت بدون تعداد خیلی زیاد مکث و تردید را اندازه می گیرد. همچنین با این مرتبط است که ایده هایتان چقدر ساده و واضح درک می شوند.
  • منبع واژگانی: این به استفاده ی شما از لغات و درستی واژگانی که برای استفاده انتخاب می کنید، بستگی دارد. نه تنهای چگونگی انتخاب لغات توسط شما بلکه اینکه تا چه حد از آنها به خوبی استفاده می کنید هم مهم است.
  • دامنه ی گرامری و دقت: تنوع گرامری که استفاده می کنید و میزان دقت شما در استفاده از آن هر دو توسط مصاحبه گر مورد قضاوت قرار میگیرند. پس دامنه ی زمانها همانند استفاده ی مناسب از آنها در همه ی بخش های اسپیکینگ مهم است.
  • تلفظ: در اینجا فقط لغات تکی مهم نیستند بلکه تمام جمله ها مورد نظر هستند. مصاحبه گر به این دقت خواهد کرد که آنها چقدر ساده می توانند متوجه صحبت شما شوند.